Page 5 - Vila Velebita br 18

Basic HTML Version

http://www.vila-velebita.hr
3
"VILA VELEBITA"
Član Članić
ul. Članarska bb, Člankovo
0044-04-2008
www.vila-velebita.hr
Još niste član Udruge Ličana
Vila Velebita !?
Što se čeka?
Posjetite našu stranicu:
Birajte:
“Postanite član Udruge”
Ispunite pristupnicu
Na Vaš E-mail dobit će te
uplatnicu za jednogodišnju članarinu
i....
uživajte u članskim pogodnostima!!!
T
ijekom zadnje etiri godine
Udruga Li ana Vi l a
Velebita je imala vrlo
živahnu i raznoliku aktivnost.
Posebno bi izdvojili izlaženje
asopisa Vila Velebita,
ija
redovitos naklada ovisi o
financijskom stanju Udruge. Svi
brojevi se mogu kupiti i u kioscima
Tiska. Tako er Vila je pokrenula
vrlo posje ivanu stranicu Vile
Velebita, /www.vila-velebita.hr/ U
tom razdoblju, zaklju no do kraja
2009. godine, stranica je imala više
od 53000 posjeta. Statistika
pokazuje da je 43% njih upu eno
iz inozemstva, i to najviše iz
Austral i je, Kanade, SAD-a,
ilea,.. itd. Ukupno je izvršeno
7600 skidanja raznih brojeva
ovog asopisa u pdf formatu, koji
se na stranici može na i i prije
nego tiskovno izdanje. Tako er
možete na i sve o našoj aktivnosti
kao i par kratkih filmova s
č
č
č
č
ć
č
ć
Č
č
ć
ć
i
«
»
đ
đ
razgledavanjem grada Gospi a,
Peruši a, Li kog Osika. Uskoro se
o ekuju i kratki filmovi s ostalim
li kim gradovima. Posebno su se
tim filmovima razveselili naši
itatelji iz Kanade. Naime, sad
mogu u 15 minuta vidjeti kako
danas izgleda Gospi i koliko je
usp j e šno obnov l j en nakon
Domovinskog rat
Vila je organizirala izgradnju
spomenika Šimi Star evi u,
hrvatskom jezikoslovcu i piscu
prve gramatike hrvatskog jezika na
hrvatskom, u Karlobagu. Ukupan
projekt vrijedan je 420.000,00
kuna. Zahvaljujemo se svim
donatorima i prijateljima Vile što
su pomogli ovaj vrijedni projekt.
Osim ovih do sada 25 važnijih
aktivnosti i ukupno 9 brojeva
asopisa, Vila redovito organizira
li ke ve eri u Zagrebu, koje se
održavaju u prosincu svake
godine.
ć
ć č
č
č
č
ć
č ć
č
č
č
a.
Riječ urednika
ČASOPIS ZA LIKU I VELEBITSKO PRIMORJE
doc.dr.sc. Mi lan Vrkl jan