Page 54 - Vila Velebita br 18

Basic HTML Version

Vila Velebita / Br. 18 (110) - Prosinac, 2009.
52
omogućiti im pristojan život na ovim
područjima. Moje obiteljsko podu-
zeće bavi se s više djelatnosti:
šumarske usluge, mesna industrija,
građevinarstvo i drvna industrija.
Pošto sam svoje poduzeće postavio
na čvrste noge, te adekvatno osigurao
svoju obitelj, smatram da još uvijek
mogu ovoj zajednici dati mnogo više.
Želim ovoj Općini vratiti onaj stari
sjaj, jer znamda ovi ljudi to i
zaslužuju.
Što se tiče investicija u Općini
Karlobag, zbog nezavidne situacije u
kojoj se ona trenutno nalazi (velike
nepodmirene i stvorene obaveze koje
su ostale za bivšom vlasti) u
nemogućnosti smo realizirati neke
projekte. Ali , neke od projekata koje
smo obećali u predizbornoj kampanji
svakako ćemo nastojati riješiti. Jedan
od najbitnijih projekata ovog trena je
kvalitetna opskrba Lukova Šugarja i
Barić Drage (Južnog odvojka)
električnom energijom i pitkom
vodom. Južni dio naše Općine nema
primjerenu opskrbu pitkom vodom,
te sve napore ulažemo u izgradnju
vodovoda.
Vila: Vaši dugoročni planovi vežu se
za razvitak Općine. Koje biste
izdvojili kao najhitnije i najbitnije?
Bitan projekt za ovu Općinu svakako
je i razvoj marikulture, gdje se planira
zaposliti dio stanovništva.
U pripremi je i izrada dokumentacije
za ribarsku luku – pristanište u
samom Karlobagu, gdje će nam u
susret izaći Vlada RH sa 80%učešća
u financiranju .
Vila: Općina Karlobag turistička je
destinacija koja je u ovo vrijeme
velike ekonomske krize pokazala
optimistične rezultate. Smatrate li da
i na tom polju možete nešto
promijeniti te postići još bolje
rezultate?
Ovogodišnja turistička sezona je bila
više nego pozitivna u našem
djelokrugu. Međutim, smatram da
možemo postići i bolje. Proširenjem
turističke ponude već ovu zimu
očekujemo pozitivnu promjenu s
tendencijom rasta. Naime, širimo
ponudu i na zimski turizam.
Uspos t av i l i smo su r adn j u s
vlasnikom hotela „Velebno“ koji je
izrazio želju za proširivanjem
smještajnog kapaciteta i oboga-
ćivanjem ponude samog hotela.
Sama ponuda bi se trebala očitovati
prije svega izgradnjom wellness
centra i uređenjem i proširenjem
skijaške staze. Ista bi trebala biti u
funkciji već ovu zimu, s čim
očekujemo i veći broj posjetitelja i
gostiju. Turističke sadržaje u Općini
potrebno je obogatiti kvalitetnom
prezentacijomnaše Općine. Smatram
da bismo se trebali orijentirati na
posebnosti našeg kraja. Posebnosti se
očituju kroz povijesne i tradicionalne
vrijednosti i prirodne ljepote.
Ustrajati će mo na intenzivnoj
suradnji s Parkom prirode Velebit , te
svakako ljepote ove planine približiti
turistima.
Vila: Kulturno – društveni život u
Karlobagu svodi se na ljetnu zabavu
i tradicionalne maškare. Od Vašeg
imenovanja načelnikom Općine
nemoguće je neprimjetiti da se
si tuaci ja mi jenja. Budi l i se
Karlobag?
VI LA
E
L
E
B
I
T
A
Zgrada Općine
i
Dogradonačelnik Boris Smojver
l i
i
j