Page 57 - Vila Velebita br 18

Basic HTML Version

G
eneral zbora OS RH Josip
Lucić, ličko-senjski župan
Milan Jurković, grado-
načelnik Otočca Mario Barković,
dogradonačelnica Gospića Marta
Grgurić te načelnik Općine Udbina
Ivan Pešut sa suradnicima u Otočcu
su razgovarali o suradnji između
Glavnog stožera Oružanih snaga
republike Hrvatske i Ličko-senjske
županije.
- kazao je
general Lucić.
Veliku pomoć stanovnici Like imat
će od vojske u izgradnji komunalne
infrastrukture i stanogradnje. Gene-
ral Lucić kazao je da vojska unatoč
nekim špekulacijama ostaje u
Gospiću pri čemu će se u grad Otočac
vratiti jedna logistička postrojba, dok
će na Udbini također vojska imati
puno posla vezano za aerodrom ali i
za sam razvoj Općine Udbine na
oživljavanju prostora, izgradnje
infrastrukture čime će se povećati
zaposlenost i sigurniji život. General
je dodao da je vojska uključena u
izgradnju vodovoda na Udbini dugog
5 km što je jedna od prvih faza, jer
slijedi izgradnja vodovoda i za vojni
kompleks. U taj posao vojska je
angažirana iskopom, Sjedinjene
„Razgovarali smo o zajedničkim
aktivnostima jer vojska sudjeluje u
svakodnevnom životu na ovim
prostorima. Namjera je da se
prepozna namjera i doprinos vojske u
razvoju ovoga prostora jer će ona
ovdje dugoročno ostati“
američke države osigurale su novac
za cijevi i instalacije pri čemu i sama
Općina Udbina pruža nemjerljiv
doprinos.
Župan Ličko senjski Milan Jurković
kazao je da je ovo samo nastavak
suradnje Ličko senjske županije i
Oružanih snaga RH.
– kazao je župan Jurković.
Na sastanku je bilo riječi i o
korištenju otočkog aerodroma u
funkciji određenih aktivnosti za
aerodromna Udbini.
Gradonačelnik Otočca Mario Ba-
rković kazao je da ga raduje ponovni
dolazak vojske jer to znači veliki
pomak nabolje u sveukupnom životu
stanovnika Otočca ali i Like.
General zbora Lucić, župan Jurković,
gradonačelnici i načelnik te suradnici
položili su vijence i zapalili svijeće
kod križa ispred crkve Presvetog
Trojstva uOtočcu.
„Mi na svaku vojnu postrojbu i vojni
objekat gledamo kao mogućnost
razvoja županije, zapošljavanja ali i
osnažavanje f inanci jske moći
županije. Dogovorili smo da na nivou
Županije napravimo plan građevi-
nskih radova gdje bi se vojska sa
svojim strojevima, inžinjerijskim
postrojbama mogla uključiti i na taj
način pomoći jedinicama lokalne
samouprave u izvršenju pojedinih
radova“
http://www.vila-velebita.hr
55
minorne promjene ne doživljava u
punini svih detalja. Upravo ovo
apstrahiranje uz intenzivni emotivni
doživljaj, koji je povezan sa nesvje-
snim, dovodi do toga da je doživljaj
umjetničkog djela metafora iz-
življenog i onog skrivenog u nama.
Tajna umjetnosti je tajna života –
odnosno ljepota života skrivena od
nas samih. Univerzalnost umjetnosti
je u tome što su bazična ljudska,
većinom slična, «velika» umjetnička
djela sastavni dio «velikog mita» -
nesvjesnog prenošenja kulture i
estetskih kriterija koji su jedinstveni
za ljude jednog kulturnog kruga.
Jedinstvenost se može očitovati u
emotivnom doživljaju – bila ono
pozitivno ili negativno. Upravo
osporavanje neke stare «estetike»
značajan je čimbenik kreativnosti –
traganja za novom reinterpretacijom
života i «kolektivnog mita». Novi mit
nije antagonizirajući – već evolui-
rajući, budući da su umjetnička
sredstva izražavanja bazično uvijek u
evolutivnom procesu, pa umjetnost
na neki način mora biti i šokantna –
budući da na taj način biva zapažena.
Šokantnost može biti i u konstanti –
primjerice popularna glazba stara
100 – 200 godina nije moderna, svi ju
«poznaju» na nivou prepoznavanja,
no ona se rasprostire u novom
kontekstu, koji je nužno šokantan u
svojoj bezvremenosti. Test vremena
značajan je stoga na nivou ukorjenji-
vanjamita kroz estetiku.
Bit djelovanja same umjetnosti leži u
njenoj zabludi, tragičnosti, dubini i
nevidljivosti njenog programskog
zadatka, otvorenosti u savršenstvu
forme i sadržaja .
Umjetničko djelo u sebi nosi
mogućnost iščitavanja onog nevidlji-
voga i onog neizrecivog. U realnom
život i sam umjetnik i konzument su
vidljivi, svakidašnji , a u samom
promatranju umjetničkoga dijela
ulazimo u nevidljivu sferu u traženja
smisla, ljepote, tragičnosti konačno-
sti i beskonačnosti.
Za Vilu piše: prof. Luka Maršić
ČASOPIS ZA LIKU I VELEBITSKO PRIMORJE
General Lucić u Otočcu
Vojska pomaže u izgradnji
komunalne infrastrukture
Za Vilu piše: Dražen Prša