Page 6 - Vila Velebita br 18

Basic HTML Version

Vila Velebita / Br. 18 (110) - Prosinac, 2009.
4
DAN HRVATSKIH MUČENIKA
UDBINA
12. RUJNA 2009.
Dan hrvatskih mučenika proslavljen je svečano 12. rujna na Udbini koncelebriranim euharistijskim slavljem
koje je ispred Crkve hrvatskih mučenika predvodio hvarsko-bračko-viški biskup Slobodan Štambuk.
U
mi s i su koncelebr i ral i
domaćin gospićko-senjski
b i skup Mi l e Bogov i ć ,
zadarski nadbiskup Ivan Prenđa,
šibenski biskup Ante Ivas, porečko-
pulski biskup Ivan Milovan, kanonici
Senj skog kaptola i s tot injak
svećenika.
Sudionike slavlja pozdravio je
domaćin mons. Bogović. Podsjetio je
da su susjedne biskupije prihvatile
ovu Crkvu kao svoj hodočasnički cilj,
ali ukazao i na one koji dolaze iz
udaljenijih biskupija, pa i iz
Dubrovačke, ali i iz Stoca u
Hercegovini. Najavio je proslavu u
Ninu povodom 30. obljetnice
Branimirove godine. „Tu godinu
proslavili smo, uz crkvu Sv. Križa
koja je bila nadahnuće za CHM.
Ponosni smo na tu duhovnu
povezanost Nina i Udbine, na
povezanost naše prošlosti s našom
današnjom sudbinom. U ovu crkvu
ugrađene su poruke i Branimirove
godine.“ Rekao je biskup Bogović.
Nakonmise nazočnima su se obratili i
potpredsjednik Hrvatskoga sabora
Josip Friščić i ličko-senjski župan
Milan Jurković. Misnome slavlju
nazočio je u ime Vlade RH ministar
zdravstva i socijalne skrbi Darko
Milinović. S njim je bila i državna
tajnica Dorica Nikolić. Andrija
Kolobarić je zastupao Tomislava
Ivića, ministra obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti, a
Željko Jurković u ime ministra
unutarnjih poslova. Slavlju je
nazočio i zagrebački gradonačelnik
Mi l a n Ba nd i ć , k a o i d r ug i
preds t avni c i državnih vl as t i ,
gradonačelnici, načelnici i njihovi
suradnici, te konačno i načelnik
općine Udbina Ivan Pešut.
Na z o č i l i s u i p r e d s t a v n i c i
braniteljskih udruga iz Križevaca,
Duge Rese i Ljubuškog, te političkih
zatvorenika iz Zadra, predstavnici
prognanih Udbinjana na čelu s
VI LA
E
L
E
B
I
T
A