Page 62 - Vila Velebita br 18

Basic HTML Version

Vila Velebita / Br. 18 (110) - Prosinac, 2009.
60
Udruga «Vila Velebita»
Izborna skupština 2009.
I
zborna skupština Udruge Ličana
“Vila Velebita“ u skladu sa
statutom udruge održana je dana
25. listopada 2009. godine. s
početkom u 11.00 sati u prostorijama
šumarske kuće “Krušak“ (na cesti
Velika Gorica –Kravarsko).
Nakon državne himne Lijepa naša,
himne društva pjesme “VilaVelebita”
i odavanja počasti poginulim pre-
minulim i nestalim članovima
Udruge minutom šutnje, uz nazo-
čnost članstva kojim je zadovoljen
kvorum za normalno održavanje
skupštine, predsjednik doc.dr.sc.
Milan Vrkljan pozdravio je prisutne i
predložio radno predsjedništvo kojim
predsjedava Ivan Krpan, te članovi
Katarina Kolaković i Ivica Francetić.
Nakon usvojenog dnevnog reda,
izbora ostalih radnih tijela i usvajanja
poslovnika slijedila su iscrpna
izvješća o radu udruge u protekle
četiri godine i izvješće Nadzornog
odbora.
Izvješće o radu udruge u proteklom
mandatu iznio je njen predsjednik
do.dr. sc. Milan Vrkljan, vrlo iscrpno
i argumentirano potkrijepljeno kako
riječju tako i slikom.
Iz izvješća predsjednika udruge koji
na početku svog mandata 2005.
godine nije naišao na idilično stanje u
društvu nego je trebalo riješiti
mnogobrojna pitanja napose fina-
ncijska, a onda i ona druga, a to su
odnosi među članovima, problem
izlaženja lista, blokiran račun i
ostalo. Takvo stanje nije bilo razlog
za uzmak, naprotiv bio je to izazov da
se zajedničkim snagama prevladaju
teškoće, a onda su i vrata budućnosti
Udruge “Vila Velebita” širom otvo-
rena.
Na početku svog mandata predsje-
dnika udruge sa odabranim člano-
vima upravnog i nadzornog odbora,
vrsnih stručnjaka raznih profesija i
nadasve zaljubljenika u rodni
zavičaj, obećao je vratiti Udrugu na
put njenih osnovnih načela a ta su
promicanje kulturnih i povijesnih
vrednota Like kroz znanstvene
skupove vraćanjem iz zaborava
povijesnih ličnosti i događaja;
suradnja s Ličko–senjskom župa-
nijom na bazi prijateljstva i partne-
rstva s našim mogućnostima a u
skladu s njihovim potrebam za
VI LA
E
L
E
B
I
T
A