Page 63 - Vila Velebita br 18

Basic HTML Version

http://www.vila-velebita.hr
61
boljitak stanovnika Like; suradnja s
Gospićko – senjskom biskupijom na
čelu s biskupom preuzvišenim
Milom Bogovićem. Također Udruga
kao krovna organizaci ja svih
društava treba razvijati suradnju s
novoosnovanim ličkim društvima
diljem lijepe naše. Ne treba zane-
mariti niti naše iseljeništvo koje je
dalo ne mali obol u stvaranju
moderne samostalne hrvatske
države, a to je najučinkovitije putem
medija, a za Ličane je to list Vila
Velebita čiji je prvi broj izišao 15.
rujna 1992. godine i njegov kontiutet
izlaženja treba uz bilo koji način
omogućiti. Organizirati treba i
tradicionalne ličke večeri koje će
omogućiti članovima društva druže-
nje uz dobru kapljicu, stara lička jela,
pjesmu i kolo, evociranjem uspo-
mena a u cilju očuvanja tradicije .
Iz izvješća predsjednika Udruge
vidljivo je na zadovoljstvo svih da je
učinjeno mnogo više od toga, a
prezentirano je kronološki od 2005.
do 2009.
Slijedilo je izvješće Nadzornog
odbora koje je podnio predsjednik
Nikola Kostelac upotpunjen fina-
ncijskim izvješćem u suradnji s
dopredsjednikom udruge Petrom
Rajkovićem.
Skupština je jednoglasno usvojila
izvješće predsjednika i nadzornog
odbora. Predsjedavajući je zatim
obrazložio izmjene i dopune statuta a
to je slijedeće: Upravni odbor će
sačinjavati 15 članova umjesto 11,
čiji mandat traje 4 godine. Nadzorni
odbor ima 5 članova umjesto do sada
3 i također se bira na 4 godine. Glavni
urednik lista Vila Velevbita po
položaju je član upravnog odbora
udruge.
Izvjestitelj kandidacijske komisije
gospodin Petar Rajković u ime
komisije predložio je kandidata za
predsjednika Udruge uz kraći
životopis. Predloženi kandidat je
gospodin Željko Radošević koji
jednoglasno izabran na tu dužnost.
Novoizabrani predsjednik Udruge
predložio je kandidate upravnog i
nadzornog odbora koji su jedno-
glasno prihvaćeni.
Predsjednik radnog predsjedništva
gospodin Ivan Krpan dao je na javno
glasovanje razrješnicu za dosada-
šnjeg predsjednika i članove upra-
vnog i nadzornog odbora koje je
skupština jednoglasno prihvatila.
Izborna skupština završila je radom u
12.30 sati, a ugodno druženje uz
lovački ručak poslije uspješnog 4-
godišnjeg mandata je nastavljeno u
vjeri i nadi uspješne budućnosti
Udruge Ličana “ Vila Velebita “
Zagreb.
Upravna tijela Udruge
Predsjednik Udruge i Upravnog odbora:
Dopredsjednici:
Članovi:
Predsjednik Nadzornog odbora:
Članovi:
Ovlašteni za zastupanje Udruge:
Željko Radošević
Nikola Kostelac
Ivan krpan
Milan Vrkljan
Stjepan Bićan
Tomislav Crnić
Ivica Francetić
Nikola Jurković
Katarina Kolaković
Josip Milinković
Damir Miškulin
Milan Murgić
Petar Rajković
Ivan Šimunović
Mile Vranić
Josip Zdunić
Drago Asić
Darko Brkljačić
Predrag Čudina
Nikica Marković
Željko Radošević - predsjednik
Nikola Kostelac - dopredsjednik
Ivan Krpan - dopredsjednik
Za Vilu piše: Katarina Kolaković
ČASOPIS ZA LIKU I VELEBITSKO PRIMORJE