Page 76 - Vila Velebita br 18

Basic HTML Version

Vila Velebita / Br. 18 (110) - Prosinac, 2009.
74
Iz tiska izašao 13. broj (105) časopisa
Karlobag - Odbor za izbor idejnog rješenja spomenika Š. Starčevića
U Karlobagu se sastao Odbor za
izbor idejnog rješenja spomenika
Šimi Starčeviću u Karlobagu.
Domaćin nam je bio fra Stjepan
Be rgovec . Nakon pr eg l eda
pristiglih ponuda jednoglasno je
izabrano idejno rješenje kipara
Ivana Golca iz Gospića.
Zagreb - Odluka o uređenju trga ispred Crkve sv. Karla Boromejskog
Nakon uspješno organizirane i
provedene donatorske večere u
Zagrebu, donesena je odluka da se
prikupljenim sredstvima proširi
projekt i uredi trg na kome će biti
po s t av l j en s pomen i k Š imi
Starčeviću. Arhitekt Ante Pađen
dobio je projektni zadatak da
osmisli uređenje trga ispred Crkve
sv. Karla Boromejskog. Nakon
uvida u projekt od strane fra
Stjepana Bergovca i članova
Odbora projekt je prihvaćen.
VI LA
E
L
E
B
I
T
A