Page 12 - Vila Velebita br 19

Basic HTML Version

Da li se vraćate zavičaju?
Za razliku od mnogih koji su otišli iz
Gospića, ja se njemu uvijek vraćam s
radošću, i nerijetko na upite odgova-
ram da sam ja "38 godina na privre-
menom radu u Zagrebu!"
To se odražava i na moje volonterske
aktivnosti. Predsjednik sam Društva
Gospićana u Zagrebu, član "Vile
Velebita". A bio sam i predsjednik
planinarske podružnice PD "Želje-
zničar Gospić". Dolaskom u nadzorni
odbor "Vile Velebita" preuzeo sam
rad na kulturnimdogađanjima pa smo
tako organizirali nastup folklornog
ansambla "Ante Starčević" iz
Gospića sa scenskim prikazom Ličko
prelo, održano u kazalištu "Vidra" u
Zagrebu krajem rujna. Te veliki
program "Lika i velebitsko Primorje"
gdje su nastupili 480 izvođača iz
cijele Ličko-senjske županije, od
Senja, Novalje do Lovinca i Donjeg
Lapca. Taj smo prijekt upriličili u KD
"Vatroslav Lisinski" i na jednom
mjestu okupili 2.000 Ličana, nadam
se na radost!
Pošto me za moj rodni grad vežu
najljepše uspomene, uvijek s radošću
i na ponos ga spominjem u svakoj
prilici. S razlogom mogu reć da je
Gospić sada postao baš pravi mali
ljepi gradić s puno stvari koje se
mogu pokazati. Gospić je i uredan, i
čist, i obnovljen, ima se gdje popiti
kava, kuda odvesti gosta ... Na to
sam ponosan! Prije sam morao sve
svoje prijatelje i goste dovoditi k sebi
u dvorište, a sada je to obratno!
Tko god, htio to priznati ili ne, al moj
se grad razvija i još će mnogi
poželjeti živjeti u njemu. I moja je
želja da se što prije vratim zato sam i
ponudio program za ljeto "Glumci u
Gospiću" po uzoru na slične
manifestacije u Zagvozdu, Bjelo-
varu... Nadam se da bih time
potpomogao kulturnim događanjima
za ljetnihmjeseci.
Dinamičan život traži i posvećivanje,
a ja u svoje hobije mogu ubrojati
skijanje, ribolov, planinarenje... ne
smijem zaboraviti ni brigu o svom
Ariju kojem sam zahvalan i zbog
činjenice kada je mojoj supruzi Žani
bilo najteže, on je uvijek bio uz nju.
Ponosan sam i na svoju kćiAnju, koja
mi je priuštila mnoge radosne
trenutke, a sretni sam tata jer je
nedavno došla s diplomom Ekono-
mskog fakulteta. Kud ćeš veće sreće!
Eh, da i tim se moram pohvaliti. Prije
dvije godine postao sam Samoborec.
Uživamo kao obitelj u svojem domu
na Gizniku.
Što još volite, u čemu uživate?
Za Vilu piše: prof.dr.sc.Milan Vrkljan
2
Vila Velebita / Br. 19 (111) - Travanj, 2011.
VI LA
E
L
E
B
I
T
A
10