Page 18 - Vila Velebita br 19

Basic HTML Version

Gacka poribljena sa 1800 kg pastrve
K
ako bi se održao ali i
poboljšao riblji fond u
rijeci Gacki, ona se
redovito poribljava. Svjedoci smo
bili jedno takvoj akciji kada je
rijeka Gacka poribljena s dvije
tone pastrve. U Gacku je sa
ribnjaka Leko u Sincu pušteno
1.200 kilograma pastrve , a iz
Hrvatskog centra za autohtone
vrste riba i rakova krških voda 550
kilograma.
Inače, ovo je prvi puta da je
pastrva iz Centra puštena u Gacku,
a to je u stvari i bio jedan od ciljeva
osnutka Hrvatskog centra za
autohtone vrste riba i rakova.
Ravnatelj Centra Denis Lončar
kaže da je riba u odličnoj
kondiciji, a primjerci imaju u
prosjeku od 37 do 40 centimetara i
teže oko pola kilograma. Dodao
je:
Denis Lončar
„U Centru imamo izvrstan prirast
jer su ove pastrve koje smo pustili
u Gacku težile ukupno 200
kilograma u prosincu prošle
godine, a sada su premašile 500
kilograma. Kako su popunile
kapacitet bazena u kojem su se
nalazile, odmah smo ih prebacili u
rijeku. U ispražnjeni bazen
prebacit će se pastrva iz drugih
bazena u kojima se povećala
gustoća, kako bi opet svaka
jedinka imala dovoljno hrane,
kisika i prostora za rast bez
oštećenja. Takva riba je ono što
ribolovci traže, a upravo i jest cilj
Grada Otočca, poduzeća Gacka i
Centra da ribiči budu zadovoljni
kvalitetom pastrve i da se vrati
ime Gacke kakvo je bilo prije
rata“, kazao je Lončar.
Djelatnici poduzeća Gacka i
Centra pastrvu su ubacivali u
rijeku iz čamca.
Za Vilu piše: Dražen Prša
2
Vila Velebita / Br. 19 (111) - Travanj, 2011.
VI LA
E
L
E
B
I
T
A
16