Page 21 - Vila Velebita br 19

Basic HTML Version

višekratno optuživan za krađu
tuđeg intelektualnog vlasništva.
Međutim, kad se jednom postane
milijarder onda nije teško nago
diti se i platiti milijune oštećenim
stranama.
Harvard je jedan od nekoliko
američkih sveučilišta koji gene
riraju buduće vladare Amerike i
Svijeta. To je prestižni kampus
kojeg si mogu priuštiti samo
bogataška djeca.Ali nije dovoljno
samo upisati se i učiti. Tu se
odvija bogat društveni život i to
uglavnom putem ekskluzivnih
klubova u koje nije lako ući. Mark
Zuckerberg bi želio postati
članom takvog kluba, ali on je
šmokljan (nerd), inteligentni
kompjuterski štreber i nije
”potencijal” za člana. Zbog svoje
emotivne retardiranosti i teško
ostvarive komunikativnosti on u
stvarnom svijetu djeluje autisti
čki, dok je za kompjuterom u
svom elementu. Nakon što je
hakerski srušio sveučilišne serve
re postao je poznat u široj
harvardskoj zajednici. Dobio je
ponudu od nekoko studenata viših
godina da se uključi u njihov
projekt kreiranja nove društvene
mreže koja bi prvenstveno bila
namijenjena studentima. Zucke
rberg je prihvatio ponudu, ali
ubrzo uviđa potencijal toga
-
-
-
-
-
poduhvata, zavlači s rokovima i
istovremeno programira svoj
vlastiti kod. Međutim, on nema
financijskih sredstava za pokre
nuti biznis i u projekt
uključuje svojeg na
jbol jeg pr i jatel ja
Eduarda Saverina
koji ulaže prvi novac
u novostvorenu ko
mpaniju. Uskoro,
Face book postaje
hit i mreža se počinje
nezaustavljivo širiti,
dobivajući svaki dan
tisuće novih članova.
Kako raste Face
book, tako se i najve
ći dioničar, Zuckerberg, susreće s
sudskim tužbama za krađu ideja i
intelektualnog vlasništva. Među
najvećim njegovim grijesima je
svakako izdaja i izbacivanje iz
kompanije svojeg najboljeg
prijatelja, Saverina.
Scenarij je napisao Aaron Sorkin
prema knjizi ”Slučajni milija
rderi” BenaMezricha.
Redateljski posao obavio je David
Fincher, jedan od najvećih
američkih režisera današnjice,
koji je snimio filmske klasike
”Sedam” i ”Klub boraca”. Izvrsne
predstave dali su Jesse Eisenberg
kao Zuckerberg iAndrewGarfield
kao Saverin. Posebno dobar bio je
-
-
-
-
-
-
-
poznati pjevač Justin Timberlake
u ulozi osnivača ”Napstera” Seana
Parkera.
Dijalozi u filmu su posebna priča,
brzi i inteligentni, puni dosjetki i
kratica, svojstveno mladima i
starije generacije tu se lako
izgube. Mladi glumci s lakoćom
su iznijeli sav teret zahtjevnog
scenarija i glumačkog izazova.
O fenomenu Facebook-a sve je
već rečeno. To je revolucija u
masovnomkomuniciranju.
Facebook je promijenio, i dalje
mijenja, na užas nekih roditelja
samo poimanje komunikacije
današnje mladeži. Djeca svoju
intimu stavljaju na internet, na
raspolaganje svima, i ono što je
nekad bila privatnost, sada se
dijeli s drugima, s poznatima i
nepoznatima. Podaci na Face
book-u nisu baš posebno zaštićeni
i prosječni ”haker” može s
lakoćom preuzeti nečiji identitet
te nanijeti štetu žrtvama.
Mark Zuckerberg pokušao je
utjecati na autore kad je načuo da
će u filmu biti prilično negativno
prikazan. Nije mu uspjelo i jedino
ga mogu utješiti silne milijarde
koje je u međuvremenu zaradio.
Vjerojatno nema ništa protiv
slogana kojim se reklamira film:
”Ne možeš imati petsto milijuna
prijatelja i niti jednog nepri
jatelja”.
-
-
http://vila-velebita.hr
ČASOPIS ZA LIKU I VELEBITSKO PRIMORJE
19
Za Vilu piše: Nikica Marković