Page 23 - Vila Velebita br 19

Basic HTML Version

http://vila-velebita.hr
ČASOPIS ZA LIKU I VELEBITSKO PRIMORJE
21
neizdržive da bolesnik ne može
pronaći odgovarajući položaj kako bi
smanjio bol, a stanje se može
zakomplicirati i pridruženom upa-
lom gušterače osobito ako bolesnik
nije odmah zatražio liječničku pomoć
već se sam ispomaže različitim
preparatima. Tada je situacija puno
ozbiljnija i zahtjeva
ostanak u bolnici.
Međutim, većina bo-
lesnika nakon dobi-
vanja lijekova protiv
bolova i infuzija,
otpušta se na kućnu
njegu s preporukom
što hitnije operacije u
smislu odstranjenja
kamenaca.
Dijagnoza i liječenje:
Često je i sam pogled
na bolesnika uz osno-
vni pregled dovoljano
da se postavi sumnja na kamenace u
žučnjaku. Najbrža i najpreciznija
metoda dijagnostike je ultrazvuk koji
sa sigurnošću od 99% može razlučiti
da li postoje kamenci ili ne, te ukazati
na moguće komplikacije (najčešće je
to pridružena gnojna upala žučnjaka i
upala gušterače). Postoje i dife-
rentnije metode dijagnostike, ali njih
obično nije potrebno učiniti. Lije-
čenje se temelji na ograničenju unosa
hrane i tekućine na usta, infuzijama,
lijekovima protiv bolova i povraćanja
a uputno je odmah učiniti i kirurški
pregled ukoliko postoji i najmanja
sumnja na neku od komplikacija.
Ponekad se kao nus-nalaz u žučnjaku
nađu i dobroćudni tumori (polipi) ili
pak zloćudni tumori što zahtjeva
daljnju obradu bolesnika. Zlatni
standard liječenja žučnih kamenaca
je operativno liječenje (laparosko-
Za Vilu piše: dr.sc.Darko Katalinić, dr.med.
pskim načinom) ili klasičnim
operativnim rezom kod bolesnika
kod kojih je laparoskopija neizve-
diva, a do same operaci je i
neposredno iza nje treba se pridrža-
vati posebnog režima prehrane (tzv.
„žučna dijeta“) kako bi se napadi
žučnih bolova izbjegli ili sveli na
minimim.
Prehrana se mora temeljiti na niskom
udjelu masnoća, crveno meso treba
zamijeniti nemasnimbijelimpurećim
ili pilećimmesom, jesti što više voća i
povrća (bez kožice i ljuske, u vidu
kompota), ne konzumirati žumanjak
jajeta i paprike te slatko i kiselo zelje,
prženu hranu treba zamijeniti kuha-
nom hranom, izbjegavati slatkiše.
Treba jesti češće, a da niti jedan obrok
ne bude obilan.