Page 28 - Vila Velebita br 19

Basic HTML Version

2
Vila Velebita / Br. 19 (111) - Travanj, 2011.
VI LA
E
L
E
B
I
T
A
6
značaju ovog prostora još iz
daleke prošlosti. Zbog reljefne i
geografske pogodnosti i u novijoj
prošlosti preko oštarijske zavale
napravljene su još čak tri ceste,
dvije u 18. st. i jedna u 19. st. Dvije
od njih vode kroz Stara vrata koja
se nalaze na najnižoj točki (924 m
n/v) stjenovitog grebena koji spaja
Basaču i Debelu kosu. Zbog
geomorfoloških karakteristika
naziv im je sasvim logičan i
vjerojatno datira još od prvih
ljudskih prelazaka ovuda. Stano-
vnici Velebita općenito su uske
prolaze između stijena ili brda
nazivali vratima. Spomenuti
greben s izrazitom pojavom
pokrivenog i polupokrivenog krša
zatvara zavalu Oštarijskog polja
sa zapadne strane i čini ujedno
granicu između krševite primo-
rske padine i pitomije zaravni
Oštarijskog polja. Usjek odnosno
vrata na prijevoju gradnjom cesta
mi jenjala su svoju formu.
Zasigurno su i rimski graditelji
kolne ceste već u 1. st. makar
djelomice promijenili njihov
izgled. Ova stara prometnica bila
je duboko usječena u velebitske
padine što je dobro vidljivo po
njenim ostacima. Druga ali znatno
šira Karolinska cesta građena je
oko 1735. god. s prolazom kroz
ista vrata, koja su ovaj put
znatnije proširena. Još jedna t.zv.
Terezijanska cesta pravljena je u
istom stoljeću, 1786. god., ali ne
preko Starih vrata već kilometar
južnije s druge strane Debele kose
na dodiru s Jelarijem. Treća
saobraćajnica preko Starih vrata
napravljena je polovicom 19. st.,
točnije 1846. god., preko iste
znamenite točke koja kulminira na
924 m n/v. Njezin graditelj Josip
Kajetan Knežić obilježio je taj
prijevoj podizanjem kamenog
kockastog spomenika na nešto
višljem položaju kao spomen na
gradnju ceste. To je Kubus – ili
lokalno poznatiji kao Ura – koji je
gotovo izbrisao staro ime ovog
lokaliteta. Danas malo tko znade
gdje su Stara vrata na Baškim
Oštarijama, ali za Kubus svi
znaju. Nisu samo prometnice
devastirale ovo sedlo, prije oko 70
god. izvršeno je tu i ukopavanje
vodovodne instalacije što se s
Oštarije spušta u Karlobag.
Napokon je 1968. god. ispod vrata
prokopan i tunel, tako da je ona
arhaična slika Starih vrata
nepovratno nestala. Koliko je
pr i jevoj prometno i vojno
oduvijek bio značajan govore i
danas dobro vidljivi ostaci
bunkera i rovova iz prošlih ratova
s obje strane ceste. Zbog iznimno
jakih udara bure vrata su s istočne
strane zaštićena zidom visine 2,5
m. Sada je veći dio tog zdanja
urušen i ružna je slika za
posjetitelje spomenika. Otvor na
zidu nema veze sa nazivom
lokaliteta. Stijene uz cestu na
Starim vratima nastale su talo-
ženjem mulja i pune su različitih
ljuštura i kućica organizama koji
su tu živjeli prije 200 milijuna
godina u doba donje jure na
plitkom morskom dnu. Ovi se
sedimenti dobro vide i prostim
okom. Od krških geomorfoloških
pojava u neposrednoj blizini
prijevoja dojmljiva je duboka
Tunel pod Starim vratima
Greben koji zatvara Oštarijsku visoravan prema zapadu