Page 45 - Vila Velebita br 19

Basic HTML Version

http://vila-velebita.hr
ČASOPIS ZA LIKU I VELEBITSKO PRIMORJE
43
Šime Starčević povezao Hrvate i Francuze
i
i
i
Francuski ataše za kulturu u RH na poziv Društva „Naš red“ i Udruge „Vila Velebita“ posjetio Karlobag
D
ana 19. ožujka 2011. održan
je u organizaciji Društva
„Naš red“ iz Zagreba u
Karlobagu radni sastanak s djela-
tnicima ureda za kulturu francuskog
veleposlanstva. Sastanku su bili
nazočni g. Jean Maiffredy kulturni
ataše francuskog veleposlanstva i
njegova suradnica gđa. Nathali
Blečić, a iz Društva „Naš red“
članovi Savjeta društva i predsjednik
g. Milan Vrkljan. Tema sastanka bila
je inicijativa g. Tomislava Zorića o
pokretanju ljetne škole francuskog
jezika za učenike osnovnih škola
Ličko-senjske županije. Ova je
inicijativa na tragu prijašnjih akti-
vnosti Udruge „Vila Velebita“, na
afirmaciji djela fra. Šime Starčevića,
pisca prvog hrvatskog pravopisa na
hrvatskom jeziku i velikog promi-
catelja ideja francuske revolucije u
bivšim ilirskim pokrajinama. Tije-
kom boravka u Karlobagu s gostima
iz francuske obiđen je obližnji
Samostan u kome je fra. Šime
Starčević živio i radio, te njegov
obnovljeni i ponovno postavljeni
spomenik ispred crkve Sv. Karla
Boromejskog Upravo je ta inicijativa
obnavljanja spomenika pokrenuta i
realizirana od strane Udruge „ Vila
Velebita“.
Jean Maiffredy
Sa prvog sastanka o suradnji u hotelu Sheraton u Zagrebu