Page 46 - Vila Velebita br 19

Basic HTML Version

2
Vila Velebita / Br. 19 (111) - Travanj, 2011.
VI LA
E
L
E
B
I
T
A
44
Na radnom sastanku koji je uslijedio
dogovoreno je da će veleposlanstvo
Republike Francuske u Hrvatskoj
dati službenu potporu cijelom
projektu i tako podržati i potpo-
mognuti Društvu „Naš red“ u
organizaciji ljetne škole francuskog
jezika u Karlobagu za učenike Ličko-
senjske županije. Članovi Društva
„Naš red“ podržali su ideju da cijeli
projekt zaživi upravo u Karlobagu
mjestu rada i života fra Šime
Starčevića. Isto tako dogovorene su i
ostale aktivnosti koje je potrebno
provesti u cilju pokretanja ljetne
škole. Ukoliko se ove godine ovaj vid
suradnje uspije realizirati otvara se
cijeli niz novih mogućnosti i
inicijativa. S tim u vezi razgovarano
je i o mogućnosti razmjene učenika i
studenata iz Republike Francuske i
Republike Hrvatske. Ta suradnja
dodatno bi razvijala i obnovile veze
između Hrvata i Francuza čije
temelje je još u 19. stoljeću postavio
fra Šime Starčević.
Ručak u restoranu «Velinac» u Karlobagu
Jedna od 4 natpisne ploče
ugrađene u spomenik
U obilasku Kapucinskog samostana
g. Tomislav Zorić istaknuti član
«Vila Velebita» i Društva „Naš
red“ bio je glavni pokretač i
nositelj ove inicijative.
Na žalost preminuo je samo 5
dana nakon ovog druženja u 48.
godini života.
Nekamu je vječna slava i hvala!
Za Vilu piše: prof. Tomislav Mlinarić
Prema najavama gradonače-
lnika Otočca Maria Barkovića
talijanski investitori su spremni
uložiti 400 milijuna eura u
postavljanje vjetroelektrana na
područjuOtočca.
Gradonačelnik Otočca Mario
Barković obavio je razgovore sa
predstavnicima i konzultantima
talijanskog društva ‘Quintae-
nergia’ d.o.o. čije je sjedište u
Rijeci o načinima i mogućno-
stima Izrade elektrostudije, a
vezano za pripremne radnje
postavljanja vjetroelektrana na
područjuGrada Otočca.
‘Dogovor je da se postave dva
80- metarska mjerna stupa kako
bi se obavili poslovi ispitivanja
jačine vjetra, statički programi,
projektne radnje, izrade studije
utjecaja na okoliš, nakon čega bi
se i krenulo u konkretnu
realizaciju programa izgradnje
vjetroelektrana. Ovaj projekt
vrijedan je oko 400 milijuna
eura bi se trebao realizirati u
iduće dvije-tri godine, a u
sklopu istog bi se izgradilo oko
stotinjak vjetroelektrana ukupne
snage 350 MW. Realizacija
programa započela bi nakon
dobivanja energetske suglasno-
sti od strane nadležnih minista-
rstava’, kazao je gradonačelnik
OtočcaMario Barković.
Prema prostorno planskoj
dokumentaciji vjetroelektrane
bi trebale biti postavljene na
lokacijama Dabar i Ramljani.
400 milijuna eura
u vjetroelektrane kod Otočca
Dražen Prša, tportal.hr