Page 48 - Vila Velebita br 19

Basic HTML Version

2
Vila Velebita / Br. 19 (111) - Travanj, 2011.
VI LA
E
L
E
B
I
T
A
46
Šest senjskih volontera prvi dan na poslu u Grad
Grad u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje osigurao
jednogodišnje zaposlenje i time omogućio da steknu neophodno radno
iskustvo odnosno odrade pripravnički staž i nakon toga polože stručni ispit
D
rago mi je da smo zajedno sa
Hrvatskim zavodom za
zapošljavanje krenuli u ovaj
program i vjerujem da će dati korisne
rezultate. Ovih dvanaest mjeseci
ovdje kod nas imat ćete priliku
odraditi i poslije toga položiti i
stručni ispit, a mi ćemo se potruditi da
najboljem osiguramo i stalno zapo-
slenje. U svakom slučaju nakon
godine dana staža i stručnog ispita
imat ćete glavni uvjet za zaposlenje
koji traži većina poslodavaca. S naše
strane osigurani su svi potrebni
preduvjeti da bi se vaš rad mogao
obaviti na kvalitetan način. Imat ćete
priliku upoznati i djelatnost Gradske
uprave, ali i svih ostalih naših javnih
ustanova. Iskoristite priliku. Sad je na
Vama da dokažete i opravdate
povjerenje koje smo vam ukazali.
Kakvi će biti rezulati vašeg rada
vidjet ćemo za dvanaest mjeseci i u
tom razdoblju vjerujem da ćemo
dobro surađivati, rekao je senjski
gradonačelnik
na
susretu sa šestero volontera s višom i
visokom stručnom spremom koji su u
Gradskoj upravi odradili svoj prvi
radni dan.
To su sveučilišni prvostupnici
,
i
, te mag. oecc.
Darko Nekić
Sanja
Tomljanović Vladimir Tomlja-
nović Ivana Lopač
Milan Trenčev Irena Blažević
Željka Šilj
,
i
.
Njima je Grad u suradnji sa Hrva-
tskim zavodom za zapošljavanje
osigurao jednogodišnje zaposlenje i
time omogućio da steknu neophodno
radno iskustvo odnosno odrade
pripravnički staž i nakon toga polože
stručni ispit koji je u većini slučajeva
i uvjet da bi mogli konkurirati za
posao u struci.
Grad je priliku ovim mladim ljudima
odlučio dati iskoristivši novu mjeru
Zavoda za zapošljavanje koja
visokoškolovanim ljudima do 29
godina starosti pomaže u stjecanju
pripravničkog staža. Pritom im
poslodavac omogućuje godinu dana
stažiranja i plaća propisane dopri-
nose, a Zavod za zapošljavanje
isplaćuje 1.600 kuna mjesečne
naknade. Za sada je primljeno šest
volontera različitih usmjerenja
ekonomske struke, a gradonačelnik je
najavio će se u Gradsku upravu pod
istim uvjetima uskoro primiti još
dvojica. Osim Gradske uprave
volonteri će imati prilike upoznati
način funkcioniranja i u gradskim
ustanovama i poduzećima.
Za Vilu piše: Dorotea Prpić
Foto: Dorotea Prpić
Karlobag
Svečanom sjednicom u vijećnici
Općine Karlobag, obilježena je
10-godišnjica DVD-a Karlobag.
Karlobaškim vatrogascima na
sjednici su se pridružili i uvaženi
gosti: Zamjenik Načelnika
Općine Karlobag Boris Smo-
jver, Ivan Marković-tajnik
županijske vatrogasne zaje-
dnice, Ivica Radošević-zapo-
vjednik županijske vatrogasne
zajednice i Miroslav Grabašnjak
-predsjednikDVD-a Perušić.
Tajnik županijske vatrogasne
zajednice Ivan Marković po-
zdravio je sve okupljene i
čestitao DVD na uspješnom
radu te izrazio nadu kako će se u
skoroj budućosti u Karlobagu
izgraditi vatrogasni dom.
Zamjenik načelnika Općine
Karlobag u svome govoru je
najavio kako će vatrogasni dom
biti izgrađen na Laktincu u
Karlobagu, te je istaknuo kako
je DVD Bag pohvaljen prilikom
sudjelovanja u vježbi BAG
2010.
Nakon od r žane s j edn i ce
Skupštine Društva prisutnima se
obratio zapovjednik Zvonko
Bačić, zahvalio se prisutnima na
doprinosu unutar Društva, te
upoznao okupljene o radu
DVD-a kako u prošloj tako i u
proteklih 10 godina.
Svečana sjednica
Skupštine DVD-a “Bag”
H.J.