Page 49 - Vila Velebita br 19

Basic HTML Version

http://vila-velebita.hr
ČASOPIS ZA LIKU I VELEBITSKO PRIMORJE
47
«Oživljavanje» lika i djela junaka iz Like
Marijan Matijević
Posjet izaslanstva Udruge Ličana «Vila Velebita» iz Zagreba Županji, mjestu u ko-
jem je prije 60 godina pokopan Marijan Matijević, svjetski poznat najjači Ličanin
U
ovoj 2011. godini približava
se datum 60 godina od smrti
Marijana Matijevića junaka
iz Like. Udruga Ličana „Vila Vele-
bita“iz Zagreba u svom Programu
rada i djelovanja uključuje se u
obilježavanje značajnih pozna t i h
Ličana koji su svojim radom ,djelom
ili na drugi način promicali s
ponosom svoju Liku i svoju
nacionalnu pripadnost i to ne samo na
prostoru bivših država iz 19 stoljeća
već i diljem cijelog svijeta. Jedan od
takvih s ponosom bio je Marijan
Matijević.
Na inicijativu Predsjednika „Vile
Velebita“ gosp.Ivana Radoševića,
dipl. ing. el., člana Izvršnog odbora
Josipa Milinkovića, ing. el. i člana
„Vile Velebita“ Željka Šplajta,
dipl.iur u svibnju mjesecu 2010.
godine poslano je Pismo namjere
gradonačelniku grada Županje
Davoru Miličeviću, dipl. iur i dire-
ktoru Komunalac d.o.o. Županja Iliji
Lešiću, dipl.oecc.
Nakon što je Pismo namjere
zaprimljeno dogovoren je radni
sastanak kod gradonačelnika grada
Županje koji je organizirao prijem
gore navedenog „izaslanstva“ Vile
Velebita. Prije održavanja radnog
dijala sastanka uz nazočnost dire-
ktora Komunalca d.o.o. i njegovih
suradnika i ostalih nazočnih zapa-
ljena je svijeća sjećanja na grobu
Marijana Matijevića koji je sahranjen
na mjesnom grobl ju odnosno
gradskom groblju u Županji dana
21.12.1951. godine.
Nakon toga nastavlja se radni dio
sastanka uz nazočnost grado-
načelnika i njegovih suradnika gdje
smo predložili, a gradonačelnik
prihvatio slijedeći dnevni red:
a) Osnivanje Odbora za obilježavanje
obljetnice od smrti Marijana Mati-
jevića u kojoj bi se imenovali
predstavnici grada Županje: Komu-
nalac d.o.o., Udruge Ličana „Vila
Velebita“ iz Zagreba i Podružnice iz
Županje, predstavnici Gradskog
muzeja grada Županje te predstavnici