Page 50 - Vila Velebita br 19

Basic HTML Version

2
Vila Velebita / Br. 19 (111) - Travanj, 2011.
VI LA
E
L
E
B
I
T
A
48
donatora odnosno sponzora
b) Pokretanje inicijative za izradu
spomen obilježja izradom skulpture
odnosno spomenika, izložbe,
publikacije i sl. s nositeljima aktivno-
sti i rokovima izvršenja
c) Dogovor oko zatvaranja financi-
jske konstrukcije od donacija
pravnih osoba, građana i drugih
subjekata kako na nivou grada
Županje, tako i na višoj regionalnoj
odnosno državnoj razini.
Ocjena je „izaslanstva „ Vile Velebita
„ a što je i gradonačelnik grada
Županje prihvatio da se on osobno i
kao gradonačelnik uključuju u
predložene aktivnosti i da će grad
Županja sudjelovati u predloženim
financijskim aktivnostima prema
financijskim mogućnostima prora-
čuna grada Županje.
Komunalac d.o.o. kao tvr tka
zadužena je za održavanje gradskog
groblja pa se i od navedenog
trgovačkog društva mogu očekivati
konkretni rezultati na predloženim
aktivnostima., a naročito u djelu koji
se odnose na prava nasljednika na
grobno mjesto pokojnog Marijana
Matijevića.
Iz ovih nekoliko navoda vidljivo je da
su pred „Vilom Velebita“ veliki
zahtjevi , ali smo si dali zadaću da
možemo u ovim teškim recesijskim
vremenima dostojno obilježiti 60.
godišnjicu od smrti Marijana
Matijevića. Stoga ćemo predložiti na
sjednici Izvršnog odbora „Vile
Velebita“ osnivanje jedno opera-
tivnog tijela s predstavnicima koji će
u kontaktu s predstavnicima grada
Županje i ostalih nastaviti pokrenute
aktivnosti. Naglašavamo da je jedna
godina vrlo kratko vrijeme za
ispunjenje svih predloženih aktivno-
sti, ali ako ima vjere i ljubavi ima i
načina da se i ovaj
zadatak s
ponosom uradi na zadovoljstvo svih
Ličana lijepe naše pa i ostalihma gdje
bili. S ponosom građani grada
Županje imat će jedno trajno sjećanje
na lik i djelo koje je godinama
pronosio junak iz Like Marijan
Matijević.
Nakon radnog dijela gosti iz Zagreba
ugodno su se osjećalu u Županji
praćeni poznatom slavonskom
dobrodošlicom i ljubažnošću. Probali
smo i uživali u slavonskim specijali-
tetima do kasno navečer kad smo se
zadovoljni i sretni uputili u Zagreb.
Za Vilu piše: Željko Šplajt, dipl.iur