Page 60 - Vila Velebita br 19

Basic HTML Version

2
Vila Velebita / Br. 19 (111) - Travanj, 2011.
VI LA
E
L
E
B
I
T
A
58
ocjeni da je potrebno. Josip Boljkovac,
tadašnji
republički sekretar za „unutrašnje“ unutarnje poslove
tijekom srpnja 1990. izdao je zapovijed o ustrojavanju
takve oružane sile u vidu uspostave tečaja za
redarstvenike.
Tako je već 21. srpnja 1990. godine objavljen formalni
natječaj za prijem djelatnika u tadašnji Republički
sekretarijat za unutrašnje poslove RH - RSUP. Iako je
RSUP pokušao djelomično sprovesti prijem i preko
tadašnjih Općinskih sekretarijata za unutrašnje poslove,
oni su mahom ignorirali tu odluku i u potpunosti je
sprječavali.
Jedini kriterij prijavljenima za odlazak na tečaj bila je
dragovoljnost i domoljublje. Jedinica je tako, na tim
načelima uspješno okupljena samo u desetak-petnaest
dana. Zadaću formiranja zapovjedništva dobio je Marko
Lukić, tadašnji zamjenik zapovjednika jedinice za
posebne namjene RSUP-a. Kriteriji za zapovjednike i
satnija i bojni, kao i instruktore, bio je prvenstveno
profesionalnost i dobrovoljnost u vršenju dužnosti.
Tako su 5. kolovoza 1990. godine na prostoru današnje
Policijske akademije u Zagrebu postrojene dvije bojne u
sedam satnija s ukupno oko 1800 pripadnika. Smotru
jedinica izvršio je predsjednik RH dr. Franjo Tuđman 8.
kolovoza 1990. održavši povijesni govor. Stoga su u
tadašnje vrijeme postrojbu oni koji nisu željeli Hrvatsku
nazivali „Tuđmanovcima“.
Samo devet dana kasnije. 17. kolovoza 1990. , tri
helikoptera MUP-a RH s pripadnicima prvih
redarstvenika presreli su borbeni zrakoplovi JNA iznad
prostora Like i zapovjedili im, pod prijetnjom rušenja,
vraćanje na polazno uzletište, odnosno u Zagreb. Isti dan
osvanule su i barikade na prometnicama u okolici Knina
te Benkovcu i Obrovcu. Milan Babić proglasio je "ratno
stanje" i taj dan se općenito uzima kao dan početka
Domovinskog rata. Od toga trenutka, umjesto obuke,
svih 15 satnija Prvog hrvatskog redarstvenika izvršava
vojno-redarstvene zadaće u policijskimpostajama diljem
Republike Hrvatske.
Tijekom rujna 1990.
postrojbe Prvog hrvatskog
redarstvenika suzbijajući pobunu dijela srpskog
stanovništva na Banovini u Petrinji, Glini, Kostajnici,
Dvoru na Uni pokazale su istinsku hrabrost, herojstvo
odupirući se daleko nadmoćnijem neprijatelju i po cijenu
vlastitoga života. Tako se prema podatcima Udruge prvi
hrvatski redarstvenik broji 103 poginulih i nestalih prvih
hrvatskih redarstvenika tijekomDomovinskog rata. Kao
takvi upisani oni su velikim slovima u hrvatsku povijest.
Okupljanje hrvatskih redarstvenika u prvu hrvatsku
obrambenu postrojbu pokazalo je tada svima kako Hrvati
žele živjeti u svojoj samostalnoj državi, kako žele živjeti
svoji na svome, kako žele biti dio demokratskog i
civiliziranog svijeta. Nošeni svetim idealima domo-
ljublja, puni entuzijazma krenuli su ponosno prvi
Vi ste začetak, samo srce braniteljske buktinje
hrvatski redarstvenici u izvršavanje vojno-redarstvenih
zadaća kao bi se suprotstavili započetoj srbočetničkoj
agresiji, „balvan revoluciji“ koju je potpomagala tzv.
JNA. Kao istinski hrvatski branitelji Prvi hrvatski
redarstvenici dali su neizmjeran doprinos velikoj
hrvatskoj pobjedi uDomovinskome ratu, slavnoj pobjedi
u VRO „Oluji“. Prvi hrvatski redarstvenici, prvi hrvatski
branitelji omogućili su sadašnjost i budućnost
hrvatskome narodu, svim građankama i građanima
Hrvatske.
Povodom ovogodišnje 20. obljetnice postrojavanja
Prvih hrvatskih redarstvenika ministar MUP-a Tomislav
Karamarko je upućujući imčestitke i zahvalnost rekao:
„ Vi ste začetak, samo srce braniteljske buktinje u kojoj
je izgorjela neprijateljska iluzija o zatiranjuHrvatske, o
stvaranju nekih velikih Srbija ili malih Jugoslavija.
Niste se dali impresionirati ni slikom niti
zastrašujućom famom o četničkoj kokardi i crvenoj
zvijezdi petokraki. Vi ste, kao i tisuće hrvatskih
branitelja, izborili i stvorili novu, autentičnu Hrvatsku.
Hrvatsku pomirbe, hrvatsku demokracije i potpune
slobode za sve. Hrvatsku novih vrijednosti sukladnu
vrijednostima slobodnog, demokratskog svijeta. Ta
Hrvatska nije kontinuitet nikakvih „izama“, ni
crvenih niti crnih, niti je odlomljeni dio raznih
državnih tvorevina naših tamnica, niti kontinuitet
njihovih ideoloških supstanci i pripadajuće
ikonografije. Domovinski rat je prijelomni i najvažniji
trenutak cjelokupne hrvatske povijesti. “
Udruga Prvi hrvatski redarstvenik
Pripadnici postrojbe Prvi hrvatski redarstvenik
danas se okupljaju u Udruzi Prvi hrvatski
redarstvenik osnovane 23. kolovoza 1993.
prvenstveno s ciljem zaštite i brige za svoje
članove, njihove obitelji kao i njegovanja,
čuvanje digniteta Domovinskog rata. Tijekom
godina udruga upriličuje prigodna obilježavana
važnih obljetnica, posjećuje grobove suboraca i
obitelji poginulih. Organizira i česta druženja
članova bilo na športskim ili inim susretima.
Potpomaže i sufinancira publiciranje tekstova,
knjiga, snimanje dokumentarnih filmova te
pohranjivanje dokumentarističke građe o
Domovinskome ratu. Tako su 2003. izdali hvale
vrijednu knjigu Prvi hrvatski redarstvenik čiji je
autor Davor Runtić. Predsjednik RH i vrhovni
zapovjednik OS RH dr. Ivo Josipović ove godine
udrugu je odlikovao visokim državnima
odličjem„ Red kneza Domagoja s ogrlicom“.