Page 66 - Vila Velebita br 19

Basic HTML Version

2
Vila Velebita / Br. 19 (111) - Travanj, 2011.
VI LA
E
L
E
B
I
T
A
64
Preminula
Mandica Kovačević
Manja
U
svojoj kući u Gospiću, 06.
ožujka 2011. godine izne-
nada je preminula poznata
gospićka profesorica i doktorica
znanosti Manja Mandica Kovačević
rođena Frković. Manja, kako su je
zvale brojne generacije gospićki
studenata za učitelje i nastavnike,
umrla je u 82. godini. Potječe iz
obitelji Frkovića, i to Gucinih iz
Gospića i LičkogNovog.
Osnovnu školu i gimnaziju završila je
u Gospiću gdje je maturirala 1949.
Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu
diplomirala hrvatski jezik 1954.
Kratko radi u Gospiću na gimnaziji,
zatim godinu dana u Kutini. Ponovno
dolazi u Gospić predaje dvije godine
na gimnaziji i na Nastavnom centru
izvanrednog studija Više pedagoške
škole Zagreb. Za predavača na
Pedagošku akademiju u Čakovec
odlazi 1962. Godinu dana kasnije
izabrana za profesora više škole i
dolazi na Pedagošku akademiju u
Gospiću gdje je predavala više
kolegija na nekoliko studijskih grupa.
Doktorirala teoriju književnosti
1980. Prva doktorica znanosti na
Pedagoškoj akademiji uGospiću.
Od 1982. do 1984. član Komisije za
obranu doktorske disertacije Filo-
zofskog fakulteta u Zagrebu. Zna-
nstveni istraživač i savjetnik Repu-
bl ičkog komi teta za znanost ,
tehnologiju i informatiku od 1986.
Sudjelovala u tri znanstvena
državna projekta. Napisala
brojne recenzije knjiga i
udžbenika, objavila preko 60
radova u znanstvenim i stru-
čnim časopisima. Surađivala
u Školskim novinama Za-
greb, Ličkim novinama
Gospić i brojnimzbornicima.
Plaketu Likanala dobila
1976., državnu nagradu Ivan
Filipović 1982., odličje Red
Danice hrvatske s likom
Antuna Radića i Javno priznanje
Ličko-senjske županije 1998., Pri-
znanje Grada Gospića 2000. ,
Priznanje Sveučilišta u Rijeci, Viso-
ka učiteljska škola u Gospiću, za
poseban doprinos Visokoj učiteljskoj
školi 2003. Dobitnica brojnih
priznanja i zahvalnica.
Objavila je tri knjige:
1. Obrada pejzaža u književnom
djelu (1974.),
2. Književno metodička motrišta
(2001.)
3. Na najvišemvalu (2010).
Posljednji ispraćaj profesoriceManje
bio je, u utorak, u 15 sati na groblju
Sv. MarijeMagdalene uGospiću.
Izvor teksta: www.licke-novine.hr