Page 70 - Vila Velebita br 19

Basic HTML Version

2
Vila Velebita / Br. 19 (111) - Travanj, 2011.
VI LA
E
L
E
B
I
T
A
68
Karlobag - Kapucinski samostan
Udruga Ličana Vila Velebita
posjetila je Kapucinski samostan u
Karlobagu gdje je početkom 19. st.
radio hrvatski jezikoslovac i pisac
prve gramatike na hrvatskom
jeziku Šime Starčević. Tim
povodom Udruga je poslala pismo
namjere i želje da se škola u
Karlobagu nazove imenom Šime
Sarčević.
Iz tiska izašao 11. broj (103) časopisa
Hotel Sheraton - 12. tradicionalna Lička Večer
Udruga Vila Velebita organizirala
je 12. tradicionalnu Ličku večer u
hotelu Sheraton. 420 gostiju
zajedno s članovima Hrvatske
Vlade na čelu sa dr. Ivom
Sanaderom veselila se do dugo u
noć.