Page 82 - Vila Velebita br 19

Basic HTML Version

Hotel Laguna - Lička večer 2009.
Iz tiska izašao 19. broj časopisa
Travanj, 2011.
Za Vilu piše: prof. Luka Maršić
Karlobag, posjeta Francukog atašea za kulturu
U organizaciji Društva „Naš red“ iz Zagreba u
Karlobagu je održan je radni sastanak s djelatnicima
ureda za kulturu francuskog veleposlanstva. Sastanku
su bili nazočni g. Jean Maiffredy kulturni ataše
francuskog veleposlanstva i njegova suradnica gđa.
Nathali Blečić, a iz Društva „Naš red“ članovi Savjeta
društva i predsjednik g. Milan Vrkljan. Tema sastanka
bila je inicijativa g. Tomislava Zorića o pokretanju
ljetne škole francuskog jezika za učenike osnovnih
škola Ličko-senjske županije. Ova je inicijativa na
tragu prijašnjih aktivnosti Udruge „Vila Velebita“, na
afirmaciji djela fra. Šime Starčevića, pisca prvog
hrvatskog pravopisa na hrvatskom jeziku i velikog
promicatelja ideja francuske revolucije u bivšim
ilirskimpokrajinama.
19. 03. 2011.
2
Vila Velebita / Br. 19 (111) - Travanj, 2011.
VI LA
E
L
E
B
I
T
A
80