Page 22 - Vila Velebita br 22

Basic HTML Version

Vila Velebita / Br. 22 (114) - Prosinac, 2013.
N
ikad oko nijedne teme ovako
snažno, ovako brutalno, ova-
ko otvoreno, kompletna
hrvatska vlast sa svim mogućim
pripadajućim nevladinim udrugama
(pogledajte samo otvoreno svrsta-
vanje GONG-a što ga diskreditira za
sva vremena!) i medijima koji im
stoje na usluzi puna 24 sata dnevno,
nije nasrnula na hrvatsku javnost kao
u priči o referendumu o braku.
Ta činjenica najbolje svjedoči o
tome da je ova vlast odlučila promije-
niti kompletnu svjetonazorsku sliku
Hrvatske, promijeniti temeljnu
tradiciju, poniziti i omalovažiti njenu
vjersku tradiciju, u riječ iz temelja
promijeniti same temelje na kojima
stoljećima počiva hrvatsko društvo.
Zato su se u tajnosti i pripremale
promjene Obiteljskog zakona upravo
o definiciji braka, o čemu je tek
nedavno imala pr i l ike javnost
upozoriti Željka Markić, što je "U
ime obitelji" i natjeralo u ovaj
referendum.
Obzirom da živimo u potpunoj
medijskoj blokadi valja ponoviti tu
prvu i osnovnu istinu. Na refere-
ndum o braku idemo zato jer je vlast
postojeću definiciju braka kao zaje-
dnicu muškarca i žene htjela promije-
niti u Obiteljskom zakonu. Treba li
reći da ako ustavni referendum
propadne da će se sadašnja defini-
cija braka kao zajednice muškarca i
žene promijeniti i u Obiteljskom
zakonu? To što je sve izgovoreno u
pripremi ovog referenduma protiv
većinskog dijela ovog naroda, protiv
crkve, protiv ako hoćete dosadašnjih
uvriježenih pravila koja nisu nasilno
nametana nego su konsezualno bila
prihvaćena, to koliko je mržnje,
bijesa, nesnošljivosti i prijezira
pokazano, to garantira nažalost
nastavak produkcije daljnje neza-
ustavljivemržnje.
Mediji su u tom smislu bili ne samo
pristrani, već su se pretvorili u pravu
propagandnu mašineri ju kakvu
nismo vidjeli od najgorih Titovih
vremena. Onaj tko misli da je brak
zajednica muškarca i žene ima
medijski status gubavca, neofašista,
Željka Markić je primjerice uspore-
đena s Eichmannom, i tko dakle tako
misli taj je za hrvatske medije niža
vrsta, zatucan klerik i pritajeni ustaša.
Nema medija koji nije čvrsto stao uz
odgovor protiv, nema dužnosnika
vlasti koji otvoreno nije nagovarao
naciju da glasa protiv. Postavlja se
pitanje kako je ovakva histerija
moguća?
Ako detaljnije pogledamo sve
moguće zagovornike odgovora
"protiv" mi zapravo dolazimo do
dramatičnih motiva. Obzirom da je
rijetko tko od zagovornika "protiv"
deklarirani vjernik, obzirom da je
rijetko tko od zagovornika "protiv"
makar i malim prstom mrdnuo da
nastane hrvatska država, obzirom da
najveći dio najgrlatijih takvih tipova
realno Hrvatsku kao državu niti treba
niti posebno voli, a crkva ih pak
osobito iritira a s njom sva ta
tradicionalna, kršćanska i konze-
rvativna Hrvatska, oni su referendum
shvatili kao odlučni boj!
I u pravu su! Ako obitelj nije zajedni-
ca muškarca i žene onda taj ključni,
temeljni, ugaoni kamen 13-stoljetnog
hrvatskog društva, a to je obitelj, na
način na koji je sva ta stoljeća
postojala, više ne postoji. Žurim se
reći bez bilo kakve demagogije da
uistinu sva prava koje istospolne
zajednice trebaju imati osim braka i
usvajanja djece jednostavno moraju
imati i ako ih nemaju to je uistinu
segregacija. No, brak i posvajanje
djece u to ne mogu spadati. Najprije
zato jer brak nije ljudsko pravo koje
se stječe rođenjem, i nije slučajno
tisućama godina brak bio isključivo
zajednicamuškarca i žene.
Istospolne zajednice ističu ljubav
kao razlog i pravo na brak, ali
kolikogod voljeli sestru, brata ili
baku ne možete se za njih bračno
vezati. Nužda da brak čine muškarac
i žena pitanje je opstanka ljudske
vrste, a to što postoje parovi bez djece
ili se neki vjenčaju u 70. godini života
ništa o toj nuždi ne govori.
Iznimke koje potvrđuju pravilo! Kad
bi istospolne zajednice bile poželjni
oblik funkcioniranja ljudske zaje-
dnice ljudska vrsta bi izumrla. S
druge strane, Željka Markić je posve
u pravu kad u prvi plan ističe pravo
djece, pravo djece na oca i majku. Jer,
s kojim pravom netko tko zagovara
usvajanje djece od strane istospolnih
zajednica (a to je sasvim sigurno
njihova sljedeća tema) oduzima
djetetu pravo na oca ili mater. Jer,
istospolni posvojitelj djece defini-
tivno oduzima pravo djetetu ili na
oca ili namater. S kojimpravom?
Nema dvojbe da mu oni mogu dati
ljubav koju dijete možda nema, ali
djeca u tom kontekstu primarno
trebaju ljubav oca i matere.
Ne bih htio živjeti u svijetu gdje ljudi
programirano nemaju oca i matere,
već imaju surogat majku na koju
"nema pravo" jer ne smije za nju ni
znati i anonimnog donora sperme
umjesto oca. A to je svijet u koji nas
vodi moda zagovora istospolnih
zajednica, jer one će sutra sasvim
sigurno željeti djecu! O traumi te i
takve djece, o kompleksima te i
takve djece, o emocionalnim užasima
koje donosi programirani svijet bez
oca i majke, svijet roditelja I i
roditelja II, u ovoj općoj moralnoj
pohlepi koja otvoreno govori o
"pravu na dijete" sve te silne udruge
za ljudska prava kao i naša slavna
ljevica nisu rekle ni slova. Iz svih tih
razloga braku kao zajednici muška-
rca i žene može se reći samo jedno.
Da!
Brutalni nasrtaj vlasti na hrvatsku javnost
Piše: Tihomir Dujmović
Za Vilu piše: Tihomir Dujmović
20