Page 32 - Vila Velebita br 22

Basic HTML Version

Vila Velebita / Br. 22 (114) - Prosinac, 2013.
SPOMEN POSJET LIČKIM VELIKANIMA
ijepog lipanjskog dana 15.og
L
u mjesecu, skupina od 52
Ličana i njihovih poštovatelja
krenula je na izlet od Zagreba do
Karlobaga, prisjećajući se svojih
poznatih velikana, ali i posjećujući
mjesta da nas podsjete na ljepotu
naših ličkih krajeva.
Nakon kra tkog zadržavanj a u
Otočcu, cilj je bio Tonković vrilo u
Sincu- jedan od tridesetak izvora
Gacke.
Prekrasna rijeka u povijesnom
krajoliku ispričana od kustosice
muzeja iz Otočca. I rijeka i njeni
stanovnici vezani su kroz daleku
prošlost, ali ona danas prolazi kroz
polu napušteni kraj. Gacka i dalje
teče, hladna i lijepa na površini i u
dubini gdje obiluje podvodnim
speleološkim nalazištima i vrelima.
Bogata s florom i faunom, a opet
usamljena bez ljudi.
Posjetili smo Žitnik rodno selo dr.
Ante Starčevića, Oca domovine
Podsjetimo se- bio je on hrvatski
političar, publicist i književnik. Pored
političkih aktivnosti bavio se povije-
šću , f i l o l og i j om, kn j i ževnom
kritikom, filozofijom i s još puno
toga. Tamo su nas dočekali domaćini
u narodnim nošnjama dočaravajući
autentična vremena, koja odgovaraju
njegovoj jednostavno uređenoj kući.
Smiljan je naše sljedeće odredište.
Rodno mjesto genija koji je obilježio
20. stoljeće, a koji će obilježiti i 21.
stoljeće po ocjenama eminentnih
stručnjaka. Što novo reći o njemu,
možda samo misao koja bi pojasnila
n a š u b u d u ć n o s t i z n j e g o v e
perspektive.
„Onoga dana kada nauka počne
proučavati nefizikalne (duhovne)
pojave, u deset godina napredovat će
više nego u ranijim stoljećima svoje
povijesti“
Karlobag nas dočekuje osunčan,
raspjevan i s mirisima mora i kuhinje.
Sve nam laska osjetilima, ali naš
velikan ima prednost, ovaj put je to
Šime Starčević, poznati hrvatski
jezikoslovac, bogoslov, svećenik i
gramatičar, kojem je Udruga Ličana
„VilaVelebita“ iz Zagreba 2008. god.
podignula spomenik. U znak sjećanja
30