Page 47 - Vila Velebita br 22

Basic HTML Version

http://www.vila-velebita.hr
Sjećanja ostaju ljudi umiru
Nepokorni i nepokoreni obranjeni grad Gospić vječno će da živi,
uvijek stradaju nedužni ni malo krivi!
Svi bi da zaborave, misli prolaze, ali sjećanja i rane ostaju.
Krhotine rata, mnogi više ne zovu tata, nema brata, ostali bez svata.
Istinamora biti čista , hrvatska ljubav prava da semirno spava.
Krešimir Tomljenović
SPOMENAR DOMOVINSKOG RATA
U ovom broju:
«Po
č
injeni ratni
zlo
č
in od po
č
etka rata do
kraja ‘91. na podru
č
ju Op
ć
ina
Gosp i
ć
i Ot o
č
ac»
, t r e
ć
i
nastavak iz knjige «KRHOTINE
RATA» Krešimira Tomljenovića
3. dio
siječanj
Od
07.01.1991.
god. pa do oružanog
napada na Gospić i Otočac tzv.
Martićeve postrojbe izvršile su
mnoštvo zločina nad hrvatskim
pučanstvom na području općina
Otočac i Gospić i to :
Prvi zločin učinjen je na cesti Lički
Osik –Korenica na predjelu Ljubova
07.01.1991.
god. kada je grupa
naoružanih osoba na cestovnoj
barikadi iz vatrenog oružja teško
ranila Mirka Hećimovića, djelatnika
«Industrogradnje» iz Perušića.
08.01.1991.
god. grupa ekstremista
nasilno provaljuje u Spomen dom 6.
Ličke divizije na Mukinjama i uzima
trofejno oružje.
09.01.1991.
god. ekstremisti upadaju
u radnu ured generalnog direktora NP
Plitvice, Nikole Lapov, fizički ga
maltretiraju i iznuđuju pismenu
ostavku na funkci ju direktora.
Ostavka je fotokopirana i izvješena
na javnimmjestima u Korenici. U 03.
mjesecu 1991. god. Skupština općine
Korenica odlukom smjenjuje poslo-
vodni odbor NP Plitvice i imenuje
novo rukovodstvo. NP Plitvice je
proglašeno javnim poduzećem u
sastavu SAOKrajine.
veljača
Tijekom 02. mjeseca 1991.
god.
minirana je željeznička pruga između
Malovana i Otrića kod Gračaca kao i
unska pruga kod Ličke Kaldrme.
15.02.1992.
god. MUP RH pokušava
osnovati PP na Plitvicama. Ovom
činu se suprostavljaju rukovodstvo
NP Plitvice, a u Korenici se orga-
nizira protestni miting. Na Plitvice
dolazi komadant 13. korpusa general
Čad Marijan i načelnik štaba korpusa
Savo Jurasović koji otvoreno govore
da će upotrijebiti tenkove i vojsku u
cilju protjerivanja policije sa Plitvica
ukoliko se istoga dana pristigli
policajci ne vrate u Zagreb. U takvoj
atmosferi donijeta je odluka da
policija napusti Plitvička Jezera.
Koncem 03. mjeseca 1991.
god.
policajci srpske nacionalnosti PU
Gospić odbijaju primiti hrvatska
obilježja na uniforme, samovoljno
napuštaju posao i odlaze u Medak.
Isto čine i pripadnici srpske nacio-
nalnosti iz Okružnog zatvora Gospić.
U Medku je od ovih pripadnika
formirana Policijska postaja. Isto se
događa i u PP Otočac, većina
policajaca srpske nacionalnosti napu-
šta posao i odlazi u tzv. «SAO
Krajinu.»
Formirana PP Plitvice uopće nije
mogla funkcionirati jer je bila
potpuno blokirana od strane bivše
vojske. Oko policijske zgrade bilo je
stacinirano više tenkova i drugih
borbenih vozila. Sva komunikacija sa
Policijskom postajom (zamjena
policajaca, snabdjevanje Postaje i sl.)
bilo je pod strogom kontrolom vojske
na Koranskom mostu. Sva vozila
koja su po bilo kojem osnovu išla do
Postaje su detaljno pretresena.
Nekoliko puta ekstremisti iz Kore-
nice su oružano vršili prepade na
Postaju i pod pritiskom koncem 08.
mjeseca 1991. god. Postaja je
povučena sa Plitvica.
ožujak
24.03.1991.
god. na inzistiranje
Ljubice Šolaje i Davida Rastovića,
Martić iz Knina na Plitvice šalje
skupinu martićevaca koji zauzimaju
položaje oko upravne zgrade NP
Plitvice, hotela na Plitvicama kao i
ostale značajne punktove.
travanj
31 . 04 . 1991 .
god . Sp e c i j a l n a
pos t r o j ba MUP- a RH na s t o j i
osnovati PP na Plitvicama kojom
prilikom se oružano sukobljava sa
martićevcima. Odmah po sukobu
Ljubica Šolaja je okupila dobrovoljce
u Korenici, podjelila im oružje i
uputila ih na Plitvice. Rastović iz D.
Lapca dovozi autobusom dobro-
voljce koji se upućuju na Plitvice. U
ovom sukobu poginuo je pripadnik
MUP-a Josip Jović. Snage MUP-a
potisnule su martićevce do Mukinja
čije je daljnje napredovanje spriječila
vojska. Za napomenuti je da je
prilikomdolaska specijalne postrojbe
MUP-a RH na Plitvice u autobus
ispaljen tromblon koji nije eksplo-
dirao. Na Plitvicama je tada osnovana
Policijska postaja koju je potom
41