Page 48 - Vila Velebita br 22

Basic HTML Version

Vila Velebita / Br. 22 (114) - Prosinac, 2013.
blokirala vojska sa tenkovima.
Prilikom navedenog sukoba u prvom
okršaju hrvatskih policajaca i srpskih
pobunjenika na Plitvicama, uhićeno
29 terorista od toga 8 u uniformama
tzv. SUP-a krajine, a 21 civil koji su
bili naoružani, jedan terorista je
poginuo (Rajko Vukadinović mesar
i z Koreni ce) . Među uhi ćenim
osobama su Goran Hadžić član
Glavnog odbora SDS-a i Borivoje
Savić tajnik Izvršnog odbora SDS-a
Vukovar.
Snage MUP-a iz tzv. pionirca
Kumrovec predvođene zapo-
vjednikom Gentom Međugorcom sa
140 pripadnika posjedaju farmu
okružnog zatvora Gospić.
Poslije sukoba na Plitvicama posta-
vljene su cestovne barikade na svim
prometnicama u Lici. Planski se širi
propaganda o namjeri RH da oružano
napadne tadašnju SAO Krajinu. Tako
se učestalo šire glasine o pokretima
specijalaca MUP-a RH koji će
napasti iz pravca Plitvica i sa drugih
područja. Kod stanovništva se stvara
panika koje često ide u zbjegove. Na
ovakav način nastojalo se indoktri-
nirati pučanstvo, ujediniti ga i orga-
nizirati za pružanje oružanog otpora
hrvatskoj vlasti.
04.04.1991.
god. izvršan je oružani
napad s tromblonskim minama na PP
L ovinac. Teroristi su došli iz pravca
Ploče i došavši blizu postaje po
zgradi su otvorili vatru. Došlo je do
obostrane pucnjave i u tom momentu
se pojavila bivša vojska sa oklopnim
borbenim vozilima tražeći da se
sukob prekine. Teroristi su se povukli
a utvrđeno je da je jedan napadač bio
ranjen. Kasnije je utvrđeno da je
početkom večeri prethodnog dana
jedna postrojba sa oklopnim transpo-
rterima iz gospićkog garnizona došla
u Ploču, gdje se zadržala do pred zoru
kada je napad i izvršen, što ukazuje da
je napad izvršen po dogovoru vojske i
terorista s ciljem da se policija
protjera iz Lovinca.
24 . 04 . 1991 .
god . mi n i r ana j e
željeznička pruga kodMetka.
svibanj
U 0 5 . m j e s e c u 1 9 9 1 .
g o d .
organiziranom akcijom ekstremisti iz
«Autoprevoza» Otočac dopremili su
30-ak autobusa i teretnih vozila u
Korenicu. Vozila nisu vraćena, a od
ovog voznog parka osnovano je
prevozničko poduzeće pod nazivom
«Krajina-promet.»
03.05.1991.
god. iz Karlovca u
garnizon Gospić je upućeno 7
tenkova. Prolaskom kolone tenkova
kroz Gospić jedan se tenk navodno
pokvario i zastao na raskrsnici
Budačke ulice i Ulice Bana Jelačića
tj. U samom centru Gospića nedaleko
od PU Gospić. Došlo je do sponta-
noga revolta građana pod čijim se je
pritiskom uspio upaliti motor tenka.
Namjera je bila da tenk ostane na toj
lokaciji s izravnom prijetnjom PU
Gospić.
04.05.1991.
god. na Prijeboju kod
Plitvica održan je tzv. Miting istine
gdje se okupio veliki broj mještana
Korenice i paravojnih postrojbi. Na
skupu su govorili čelnici općine
Korenica i Šešelj. U govorima
napadalo se i vrijeđalo hrvatsko
rukovodstvo i tražilo se povlačenje
PP sa Plitvica. Po završetku mitinga
martićevci su krenuli na Plitvice s
namjerom protjerivanja policije ali ih
je u tome spriječila JNA. U 05.
mjesecu 1991. god. organiziranom
akci jom ekst remist i iz «Auto-
prevoza» Otočac dopremili su 30-ak
autobusa i teretnih vozila u Korenicu.
Vozila nisu vraćena, a od ovog vo-
znog parka osnovano je prevozničko
poduzeće pod nazivom «Krajina-
promet.»
lipanj
22.06.1991.
u Metku zarobljavaju
patrolu MUP-a (Krpan, Miletić,
Štimac i Ana Pavičić) koji su se
kretali iz Gospića prema Lovincu.
Ove Hrvate zaustavi lo je šest
naoružanih civila u Metku i odvezlo
ih sa dva automobila na Udbinu, gdje
ih je preuzela tzv. Martićeva milicija i
odvezla u Knin gdje su saslušani. Po
saslušanju Ana Pavičić je puštena, a
mladići su zadržani.
2 5 . 0 6 . 1 9 9 1 .
– u s e l u Ra d u č
postavljena je barikada, te je prekinut
promet na komunikaciji Gospić –
Gračac.
26.06.1991.
tzv milicija «SAOK»
drži taoce, Štimac Nikolu koji je
vozio poštu, Miletić Marka, Rosa-
ndić Želimira i LustigMilu.
28.06.1991.
u Vrepcu se utemeljuje
stanica milicije «SAOK». Istog dana
oko 20,00 sati uhićeni su trojica
policajaca (Novačić, Golić i Petrlić),
te trojica radnika Elektrolike Gospić i
odvedeni u pravcu Ostrvica-Barlete-
Vrebac-Gornja Ploča. Oko 21,30 u
Barletima grupa naoružanih civila
sačekala je policijsku patrolu, te
ranila jednog pripadnika MUP-a, a
trojicu zarobila i odvela u pravcu
Gornje Ploče.
Zarobljavanju je prethodila lažna
telefonska dojava nestanku elektri-
čne energije odnosno o kvaru na
elektro mreži uslijed čega je Ostrvica
ostala bez struje. Djelatnici «Elektro-
like» su tražili zaštitu koja im je
pružena od strane PU Gospić.
Prilikom obilaska trase navedene
osobe su zarobljene iz zasjede.
U Vrepcu dolazi do sukoba MUP-a i
naoružanih civila, te pripadnika
milicije «SAOK» koji su ih dočekali
u zasjedi. U tom okršaju jedan
terorista je poginuo, te je na njegovoj
sahrani 30. lipnja u Vrepcu bilo više
od 5.000 Srba, te više od 300
pripadnikamilicije «SAOK».
Istog dana minirana je željeznička
pruga na relaciji Sinac –Vrhovine.
srpanj
04. srpnja 1991.
god. od strane
martićevaca izvršen je oružani napad
na Specijelnu postrojbu MUP-a na
Ljubovu s ciljem protjerivanja naših
snaga, zauzimanja Ljubova kao
strateškog cilja i ovladavanjem sa
komunikacijom do Ličkog Osika koji
se još uvijek nalazi pod kontrolom
PU Gospić. U navedenom sukobu
jedan pripadnik MUP-a je ranjen,
napad je odbijen. Nekoliko dana
poslije toga martićevci su u selu
Vukava iza Široke Kule postavili
zasjedu policijskim vozilima u
kojima su se prevozili pripadnici
Specijalne postrojbe na Ljubovu. Na
42