Page 5 - Vila Velebita br 22

Basic HTML Version

http://www.vila-velebita.hr
3
300mod glavne ceste.
Vila velebita:
Imate li kakva sjećanja
iz tog ratnog vihora koja su i lijepa?
Tomljenović:
Igračaka u današnjem
smislu gotovo da nije bilo.Ali baka je
upravo meni donijela iz Karlovca
pravu plastičnu loptu. Igračke smo i
sami ili stariji pravili. ( svirala i dr. od
zovike ).
Vila velebita:
Imate li još neka
sjećanja iz rata?
Tomljenović:
Ja sam u proljeće 1944
god . s a k l i j e š t ima i ček i ćem
rastavljao bombu kockaricu, te sam
od eksplozije detonatora bio teško
ranjen. Bio sammjesec dana u bolnici
u Gospiću. Kada su svi pokretni
bježali iz bolnice zbog najavljenog
zračnog napada partizana, krenuo
sam kući. Na svu sreću u Brušanima
me srela mama koja je baš tog dana
išla kmeni u bolnicu.
Vila velebita:
Gdje ste išli u školu ?
Tomljenović:
Osnovna škola nije
radila od 1941 god., a u toku rata su je
Talijani zapalili. Krenuo sam u prvi
razred 1945. god. Nastava se održa-
vala u jednoj većoj privatnoj kući. Iz
tri sela ( Šušanj, Konjsko i Ledenik )
bilo je 62 djece, a 1963 god. škola je
zatvorena.
Vila velebita:
Što je sa školom u
Karlobagu ?
Tomljenović:
U Karlobagu je prije
rata postojala tzv. građanska škola,
ali je zgrada u ratu srušena. Nastava
za više razrede ( V-VII) počela je tek
1952 god. Stoga sam 1949 god. sa
peticama u torbi krenuo u peti razred
u Jasku. Koliko su mi te petice
vrijedile uvjerio sam se uskoro kada
je razrednik od mojeg strica zatražio
da me vrati u četvrti razred. Taj
zahtjevme je toliko „ animirao“ da do
kraja godine nisam dobio niti jednu
jedinicu. Inače, moj razrednik je bio
učitelj i predavao nam je pet predme-
ta. A učiteljica u Šušnju je imala 6
razreda.
Nakon prve godine u Jaski školujem
se do kraja šestog gimnazije u
Zagrebu, a nakon toga završavam
gimnaziju uGospiću.
U Zagrebu sam išao u školu kod
rođaka, koji je imao petero djece i to
od maturanta do novorođenog. U tom
okruženju velik interes sam poka-
zivao za čitanje sportskih novina, te
za književnost. Interesirali su me svi
sportovi. Mnogo vremena u akti-
vnom i pasivnom pogledu trošio sam
Ku
ć
a u Sušnju
Jakov sa sestrom Maricom 1956. god.
Jakov 1960. god.
Na kupanju 1960. god.
Brat Ante 3. s lijeva, Jakov u sredini