Page 53 - Vila Velebita br 22

Basic HTML Version

http://www.vila-velebita.hr
Karlobag - Kapucinski samostan
Udruga Ličana Vila Velebita
posjetila je Kapucinski samostan u
Karlobagu gdje je početkom 19. st.
radio hrvatski jezikoslovac i pisac
prve gramatike na hrvatskom
j ez iku Šime St arčevi ć . Tim
povodom Udruga je poslala pismo
namjere i želje da se škola u
Karlobagu nazove imenom Šime
Sarčević.
Iz tiska izašao 11. broj (103) časopisa
Hotel Sheraton - 12. tradicionalna Lička Večer
Udruga Vila Velebita organizirala
je 12. tradicionalnu Ličku večer u
hotelu Sheraton. 420 gostiju
zajedno s članovima Hrvatske
Vl ade na č e l u s a d r. I vom
Sanaderom veselila se do dugo u
noć.
47