Page 6 - Vila Velebita br 22

Basic HTML Version

Vila Velebita / Br. 22 (114) - Prosinac, 2013.
na sport. Neke predispozicije možda
sam mogao imati za trčanje na 1500
m i šah. Ali nisam se imao prilike
posvetiti i rezervirati dovoljno vre-
mena.
Gimnaziju od 1955. god. nastavljam
u Gospiću. Ovdje sam se osjećao više
„doma“, te stekao više prijatelja, koji
su to ostali kroz cijeli život. Ovdje
sam napokon postao i nešto ambici-
ozniji.
Vi la velebi ta:
Nakon završene
gimnazije idete na fakultet ?
Toml j enov i ć :
Da , 1957 god .
upisujem Ekonomski fakultet u
Zagrebu. Za vrijeme fakulteta kružila
je uzrečica: „Siromašni studiraju
Ekonomiju, a bolesni Medicinu“.
Osjećao sam se izvrsno i sigurno. Do
kraja fakulteta nisam pao niti na
jednom ispitu. Jedino sam išao lošije
pripremljen na lakše ispite, dakle
postupao samdosta promišljeno.
Vila velebita:
čega se sjećate iz
studentskih dana?
Tomljenović:
Mišljenja sam da se je
u to vrijeme (1957-1961 god. ) nakon
1945 god. osjetilo popuštanje komu-
nističke stege. To se je najbolje
osjetilomeđu studentima u Zagrebu.
Vila velebita:
Ipak, to vrijeme je
poznato po buđenju hrvatske naci-
onalne svijesti studenata u Zagrebu
ali i na drugimSveučilištima ?
Tomljenović:
U proljeće 1958 god.
zadarski studenti su navodno uz
pomoć fra Jerka sa Preka spalili
vijenac na grobu Đure Salaja. Salaj je
bio predsjednik Saveza sindikata
Jugoslavije kome je i sam Tito
prisustovao sprovodu.
Bilo je suđenja i robije, a kako sam se
dosta družio sa zadarskim studentima
dobio sam 24 sata pratnju udbaša.
Udbaš je za mnom išao u restoran,
tramvaj čak i po noći bio je ispod
prozora gdje sam stanovao.
U to vrijeme sredinom siječnja 1959
god. sam vlakom i autobusom
putovao kući,a policija me legitimi-
rala dva puta u vlaku, te u autobusu u
Brušanima.
Prestrašio sam se da me ne uhapse
pred roditeljima. I tako dođem kući, a
otac reče: „Bolje bi bilo da nisi
dolazio kući“. Pomislio sam da on
sve zna. Objasnio je: „Za Novu
Godinu bio si u autobusu iz Karlo-
baga kada je Ivan pjevao pjesme o
kralju Petru“. Stariji čovjek se napio i
glupirao se, a meni je laknulo da otac
nije upoznat sa mojim problemima.
Koncem siječnja prestali su me
nadzirati.
Vila velebita:
Studentski bunt je bio
veliki udarac komunističkoj vlasti?
Toml jenović: Najveća pobuna
(štrajk) studenata zbila se u proljeće
1959 godine. Stvarni povod i
razmjere nezadovoljstva s događa-
njima u društvu su znali samo
studenti a službeni razlog štrajka je
bila loša hrana u novootvorenom
Studentskom centru. Studenti su pre-
vrnuli hranu na stolovima. Krenuli na
Baka Zorka sa unucima Matijom i Branimirom
1986. god.
Sin Matija, supruga Alenka i Jakov u Austriji 2005. god.
Na otvaranju pogona 13.11.2004. god
Direktor Konunalca Jasrebarsko Mihael Zmajlović, ministar B. Pankretić i
župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić
4