Page 65 - Vila Velebita br 22

Basic HTML Version

http://www.vila-velebita.hr
Iz tiska izašao 19. broj časopisa
Travanj, 2011.
Za Vilu piše: prof. Luka Maršić
Karlobag, posjeta Francukog atašea za kulturu
19. 03. 2011.
Održana Izborna skupština
18.10.2012.
Iz tiska izašao 20. broj časopisa
Prosinac, 2012.
• obavljena primopredaja radnih prostorija između Udruge i Grada Zagreba
na adresi Kneza LJ. Posavskog 33, 35 i 37 u Zagrebu
• izvršeno preseljenje dokumentacije i ostalih materijalno-tehničkih sredstava
na novu adresu sjedišta Udruge - Selska 20
prosinac, 2012.
U organizaciji Društva „Naš red“ iz Zagreba u Karlobagu je održan je radni
sastanak s djelatnicima ureda za kulturu francuskog veleposlanstva. Sastanku
su bili nazočni g. Jean Maiffredy kulturni ataše francuskog veleposlanstva i
njegova suradnica gđa. Nathali Blečić, a iz Društva „Naš red“ članovi Savjeta
društva i predsjednik g. Milan Vrkljan. Tema sastanka bila je inicijativa g.
Tomislava Zorića o pokretanju ljetne škole francuskog jezika za učenike
osnovnih škola Ličko-senjske županije. Ova je inicijativa na tragu prijašnjih
aktivnosti Udruge „VilaVelebita“, na afirmaciji djela fra. Šime Starčevića.
59