Page 8 - Vila Velebita br 22

Basic HTML Version

Vila Velebita / Br. 22 (114) - Prosinac, 2013.
Tomljenović:
1961.g. sam diplo-
mirao, a početkom 1962.g. odlazim u
Njemačku u Konstanz na Bode-
nskom jezeru. Ostajem u Njemačkoj
do kraja godine. 1963.g. služim
vojsku u Šabcu i Rumi.
Vila velebita:
Kad ste se zaposlili i
gdje ste radili?
Tomljenović:
Početkom 1964.g.
počinjem raditi u Nikoli Tesli, i radim
do 31.08.1990.
Čitavo ovo vrijeme radio sam na
poslovima uvoza u Nabavnom
sektoru. Posebno na raznim vrstama
deviznih aranžmana za uvoz repro-
materijala i strojeva, kao i na
ugovaranju i registriranju licencnih
ugovora sa švedskim partnerom.
Vanjska trgovina je bila normirana sa
bezbroj ideoloških rest r ikci ja.
Razgovarajući poslovno sa inoze-
mnim dobavljačima uvijek sam se
interesirao za njihov način rada i
poslovanja. To mi je donekle pomo-
glo u stvaranju vlastitog poslovnog
mišljenja.
Vila velebita:
Jeste li se kao mlad i
obrazovan čovjek mogli naći u tim
ideološkimopstrukcijama ?
Tomljenović:
Koncem 80-tih imao
sam plan bavljenja kućnom radinosti.
Vlasnik je mogao biti u radnom
odnosu, a jedino je naplata bila putem
računa Zadruge. Uglavnom se radilo
o proizvodnji, transportima i drugim
uslugama. Međutim, gotovo pred
realizaciju moje zamisli donesen je
Zakon o mogućnosti otvaranja priva-
tnih firmi . Znao sam da će to
prouzročiti velike promjene. U velja-
či 1990.g. osnivam firmu Velinac, a
od 01.09.1990.g. zasnivam sa njom i
radni odnos.
Vila velebita:
Što ste planirali sa
novomprivatnom firmom?
Tomljenović:
Osnovno polazište,
odnosno, koncepcija firme bila je da
sa minimalnim novčanim sredstvima
pokrenem isključivo trgovinu budući
se samo trgovinom može postići
rezultat bez nekog kapitala. Ako
budem uspješan trgovac onda ću dio
tih artikala nastojati proizvoditi.
Predmet poslovanja trebao je biti
uredski materijal i pribor koji dobro
poznajem. Posao je odmah dobro
krenuo u okvirima financijskih
sredstava. Postepeno se povećavao i
broj zaposlenih.
Predsjednik Udruge Li
č
ana «Vila Velebita» Nikola Kostelac u razgledavanju proizvodnog pogona
6