Page 9 - Vila Velebita br 22

Basic HTML Version

http://www.vila-velebita.hr
Vila velebita:
Jeste li odmah bili
zadovoljni poslom?
Tomljenović:
Vjetar u leđa došao je
osnivanjem firme (01.01.1992.) u
mješovitom vlasništvu sa dvojicom
ljudi iz Kopra. Jedan od njih je bio
moj rođak. Ova firma je radila sa 30-
ak artikala za urede, a zatvorena je
31.12.1999.g. Čitavo vrijeme je
radila uspješno.Velinac je uspješno
poslovao, ali objektivno razvoj je bio
nedovoljan u odnosu na rast konku-
rencije. Stoga sam već od 1993.g.
tražio i razmišljao o novom predmetu
poslovanja.1994.g. započeo sam sa
uvozom uredskih sjedala, a 1996.g. i
uredskog namještaja. Financijska
sredstva zarađena uredskim pribo-
rom uvelike su mi omogućila brzi rast
sa uredskimnamještajem.
Vila velebita:
Posao se već uspješno
razvijao i donosio sigurnu dobit?
Tomljenović:
1998.g. Velinac je već
poznati i afirmirani isporučitelj, a
2000.g. počinje i proizvodnja
najfrekventnijih uredskih stolica.
2002.g. puštamo u pogon tvornicu
uredskog namještaja. Prvu tvornicu u
Jaski nakon nekih 15 godina. 2004.g.
smo izgradili novu veliku zgradu za
proizvodnju kompletnog asortimana
(stolci, namještaj) kao i za skladište
gotove robe.
Vila velebita:
Koliko ste vi osjećali
krizu gospodarstva koja je već tada
bila prisutna?
Tomljenović:
Od 2009.g. počinje
pad prometa, ali firma i dalje
iznadprosječno uspješno posluje.
Svih ovih godina investirali smo
relat ivno značajna sreds tva u
strojeve, dostavna vozila, uređenje
okoliša, informatičku opremu kao i
softversku podršku.
Sin Matija 2009. god.
7