Page 14 - Vila Velebita br 23

Basic HTML Version

Vila Velebita / Br. 23 (115) - Prosinac, 2014.
12
Za razliku od groblja Olšany, cen-
tralno bečko groblje uređeno je i
održavano.
Stjepan barun Sarkotić
(Sinac kod
Otočca 4. listopada 1858.g. - Beč,
16. listopada 1939.g.) bio je hrvatski
general Austro-ugarske vojske, po-
sljednji zemaljski poglavar Bosne i
Hercegovine, vojni upravitelj Dalma-
cije i Crne Gore. Ovu visoku dužnost
preuzeo je 22. prosinca 1914.g. nasli-
jedivši svog prethodnika podmaršala
Oskara Potioreka. Tu dužnost obna-
šao je gotovo pune četiri godine, bo-
reći se za interese Hrvata u Hrvatskoj
i Bosni i Hercegovini, sve do 3. stu-
denog kada je upravu tom zemljom
predao Glavnom odboru Narodnoga
vijeća SHS za Bosnu i Hercegovinu.
Njegov grob je u kripti centralnog
groblja, gdje su članovi Udruge po-
ložili vjenac, zapalili svijeću, uz osvrt
predsjednika Udruge na značaj ovog
vojnog velikana u hrvatskoj povije-
sti. Uz molitvu odali smo mu dužno
poštovanje.
Na istom groblju u arkadama sahra-
njen je i
Svetozar Borojević von Bojna
(Umetić kod Kostajnice 13. prosin-
ca 1856.g. – Klagenfurt, 23. svibnja
1920.g.) feldmaršal Oružanih snaga
Austro-Ugarske. Svetozar Borojević
von Bojna se za vrijeme Prvog svjet-
skog rata istaknuo nizom uspjeha u
obrambenom ratovanju. Zbog toga
je dobio čin feldmaršala, čime je
postao prvi i jedini nositelj tog čina
u Austro-Ugarskoj koji nije bio nje-
mačkog podrijetla.
Na njegov grob je također položen
vijenac, zapaljena svijeća i odana po-
čast riječima sjećanja na njegov lik
vojskovođe.
Poslije službenog dijela ostalo se u
ugodnom razgovoru s gospodinom
Lončarom sa željom da posjet gro-
bovima bude obaveza i tradicija.
Slijedila je vožnja Bečom i razgleda-
vanje znamenitosti iz autobusa.
Put Zagreba krenuli smo u kasnim
popodnevnim satima, ispunjene
duše i srca, ponosni da smo učinili
mnogo da se otrgne od zaborava sje-
ćanje na velike i značajne vojne lič-
nosti naše povijesti.
Za vilu piše: Katarina Kolaković