Page 15 - Vila Velebita br 23

Basic HTML Version

ČESTIT BOŽIĆ I SRETNU NOVU 2015. GODINU
13
www.vila-velebita.hr
100-ta obljetnica 1. svjetskog rata
Bitka za Vihru
Otočačka 79. pješačka pukovnija bana Jelačića u borbama za brdo Vihra kod Višegrada
(25. studeni – 02. prosinca 1914.)
D
anas se s posebnom
sjetom sjećamo zaboravl-
jenih žrtava Prvoga svjet-
skog rata. Kad je počeo prije sto-
tinu godina, nitko nje posumnjao
da će to biti sučeljavanje biblijskih
dimenzija. Dogodit će se strašna
razaranja neprimjerenih u pov-
ijesti čovječanstva. U duši civi-
lizacije ostavio je dubok ožiljak.
To je i razumljivo. Deseci milijuna
mrtvih i ozlijeđenih, ali nije riješio
pitanje trajnog mira kao moral-
nog opravdanja za milijardu suza,
tuge i velike patnje. No, dogodi-
lo se upravo suprotno. Jedva dva
desetljeća kasnije zemlja će opet
upijati svježu krv nevinih ljudi.
Često se čini da je prvi svjetski rat
bio samo uvertira u apokaliptični
drugi. Zato se čitav svijet sa istin-
skim štovanjem poklanja žrtvama
velikog rata, a mi Ličani želimo
odati poštu našim precima koji
su u njemu sudjelovali prije 100
godina. Iako su brojni pali u tim
bitkama, nigdje im nema podig-
nutog značajnijeg obilježja. Dan-
as rijeke na nekadašnjim bojišni-
cama teku mirno, bez krvi ratnika
od koje se nekad crvenjele, noseći
je s rastopljenim planinskim sn-
jegovima prema morima u koje
utječu. Ali brojni „gradovi mrt-
vih“ i ostaci vojnih građevina iz
toga vremena podsjećaju nas na
to tragično vrijeme i veliku žrtvu
naših ratnika koju u ime budu-
ćih generacija ne smijemo nikada
zaboraviti. Trebamo težiti da ova
ratna i povijesna epizoda postane
dio našega povijesnog sjećanja.
Svaki onaj koji posumnja u jedin-
stvo, mir i slogu u Europi mora
posjetiti brojna vojna groblja od
Verduna do Galicije. Nigdje se
bolje i vjernije neće osjetiti po-
treba za svijesti čovječanstva za
mirom i tolerancijom, osobito
danas kada posjedujemo daleko
snažniju „industriju umiranja“
nego što je bila prije sto godina.
U naredne četiri godine, narodi
cijelog svijeta s pijetetom prema
poginulima obilazit će bojišnice
da bi se poklonili ljudskoj žrtvi i
evocirali uspomene na ovu veliku
tragediju.
Pokreti snaga na bojištu
Brigadir (Oberst) Franz Schöbl,
zapovjednik „Jelačićevaca“ u bitci
za Vihru.
U ovom prilogu ćemo obradi-
ti jednu od najkrvavijih bitaka u
kojima su naši Ličani sudjelova-
li u pohodima na Srbiju iz 1914.
godine i u kojoj su pronijeli čast
oružja svojih predaka nekadašn-
jih vojnih graničara koji su stol-