Page 17 - Vila Velebita br 23

Basic HTML Version

ČESTIT BOŽIĆ I SRETNU NOVU 2015. GODINU
15
www.vila-velebita.hr
pada. Međutim, uz sve napore napad je završio
neuspješno. Tijekom popodneva Schöbl uspijeva
reorganizirati svoje snage da bi idućeg dana - 27.
studenog – krenuo s pripremama za novi napad,
koristeći maglu za prikrivanje prilaza protivničkim
položajima. Izabrani su najbolji borci kako bi akci-
ja s uspjehom završila.
Prebacivanje artiljerije u brdima
Brigadir Schöbl zahtijeva od višeg zapovjedništva
jaču potporu u artiljerijskoj pripremi. Neprijatel-
jski položaji su dobro utvrđeni i ne postoji dru-
gi način osim pješačkog napada i bliske borbe s
bajunetima. Međutim, u međuvremenu pristižu
podaci da je neprijatelj uspio prebaciti dio snaga
na sjeverozapadne uzvisine od Vihre, što je ugro-
zilo austro-ugarske snage s leđa. Dio snaga mora
se izdvojiti za blokadu tih snaga što bitno otežava
pripreme za napadne aktivnosti. Početak napada
na Vihru privremeno se odgađa jer ne pristižu u
pomoć zatražene snage i artiljerijska potpora.
Schöbl uspijeva 1. prosinca dobiti obje bo-
jne „Jelačićevaca“ za planirani napad i pola 19.
Landssturm bojne kojom zapovijeda bojnik Konz,
te značajnu artiljerijsku potporu: 4 haubice i neš-
to brdskih topova manjeg kalibara. Na temelju
stečenih iskustava iz prethodnih napada Schöbl je
tijekom večeri postavio artiljeriju manjih kalibara
pod zapovjedništvom satnika Mrakote pred vrh
“Sattel”, neposredno ispod Vihre. Ti su položaji
kvalitetno inženjerijski utvrđeni kako bi se spri-
ječio pogubno djelovanje protivničkog pješačkog
djelovanja. Haubice su ostale u blizini komunikaci-
ja.
Početak napada bio je planiran za 6 sati ujutro. Zbog
guste magle, koja je isključila uporabu artiljerije, na-
pad je odgođen za 8,00 sati. Bez obzira na vremenske
poteškoće i mogućnost uporabe samo artiljerije koja
se nalazila bliže Vihri, krenuli su u napad prvi valo-
vi pješaštva uz potporu artiljerije manjeg kalibra za
neposredna gađanja. Zbog magle haubice nisu mogle
djelovati, što će bitno umanjiti šanse za uspjeh. Ne-
prijatelj je iz okolnih šuma otvorio snažnu paljbu iz
pješačkog naoružanja. Da bi je neutralizirao, Schöbl
je zapovjedio svojim strojničkim skupinama snažan
protuudar koji uspijeva neutralizirati i smanjiti ne-
prijateljski učinak. Time je napredovanje pješaštva
moglo početi ali i nadalje uz velike poteškoće. Zbog
topničkog djelovanja dolazi do obrušavanja kamen-
ja, što je ugrozilo snage u napadu. I sam je Schöbl
bio zatrpan i ozlijeđen od zasipavanja kamenja. Kada
su ga inženjerci uspjeli osloboditi nastavio je nadalje
zapovijedati svojim postrojbama, bez obzira na pretr-
pljene ozljede. Uz krvave borbe napadači uskoro us-
pijevaju izbiti u podnožje grebena. Zbog djelomične
zaleđenosti, obrušavanja kamenja i velikih strmina
onemogućen je veći pokret ljudstva.
Tada Schöbl ubacuje preko lijevog krila pričuvne
snage koja se sastoje od dvije satnije, kako bi ov-
ladao dominantnim točkama iz kojih je neprijatelj
još uvijek djelovao. Zbog siline austro-ugarskog na-
pada Crnogorci se povlače prema šumi i pokušavaju
manjim protuudarima povratiti izgubljene položaje.
U tome ih sprječavaju pripadnici skupine satnika
Kasumovića s tri satnije. Nakon pregrupiranja snaga
izvršen je snažan napad, nakon kojega se 2. prosinca
1914. u 13,20 sati na Vihri zavijorila austro-ugarska
zastava.
Povlačenje Srba nakon borbe