Page 18 - Vila Velebita br 23

Basic HTML Version

Vila Velebita / Br. 23 (115) - Prosinac, 2014.
16
U međuvremenu je stigla zapovijed da Gruppe Šn-
jarić – u čijem su sastavu naši Jelačićevci“ - krene
pravcem Višegrad - Priboj na Užice kako bi ojačala
snage koje su već djelovale na tom pravcu. Stalno
su se nalazili pod protivničkom paljbom Srba i
Crnogoraca, osobito njihove Limske divizije, zbog
čega je bitno umanjena operativna sposobnost
da se brzo priključi snagama na prvoj crti. Zbog
toga je general Šnjarić planirao na rijeci Lim pri-
jeći u obranu, međutim, zbog protuudara Srpske
vojske na Suvoboru, odnosno na širem području
Aranđelovca i Gornjeg Milanovca, morao se pov-
ući prema Bosni i zajedno sa snagama XV. korpusa
krenuti prema mostobranu kod Šapca.
Ukupni gubici pukovnije u ovoj aktivnosti iznose
738 pripadnika, od čega je 75 poginulo (Verlustlis-
ten IR 79). Međutim, ove podatke treba uzeti s ve-
likim oprezom jer ne obuhvaćaju tragičnu sudbinu
brojnih ranjenika koji će uslijed nastalog rasula
snaga u povlačenju ostati bez potrebne sanitetske
zaštite i zbrinjavanja. Značajan broj pojedinaca
podleći će raznim infekcijama i zaraznim bolesti-
ma koje su u to vrijeme harale bojištem.
Ove borbe proslavile su „Jelačićevce“ i njihovog
zapovjednika pukovnika Franza Schöbla, koji će
zbog izvanrednog zapovijedanja i hrabrosti dobiti
jedno od najviših vojnih odličja - Ritterkreuz des
Militär-Maria Theresien-Ordens. Ovo je ujedno
veliko priznanje svim vojnicima koji su sudjelovali
u ovom boju.
Izvori:
ÖKA, K.u.K. Militär-Maria Theresien Ordenskapitel za brig.
Schöbla;
ÖKA, Verlustlisten IR 79,
Österreich-Ungarns letzter Krieg, 1914-1918. Vol. 1, Das
Kriegsjahr, 1914. Vom Kriegsausbruch bis zum Ausgang der
Schlacht bei Limanowa-Lapanow, Bundesministerium für
Heereswesen und vom Kriegsarchiv. Vienna: Verlag Militärwis-
senschaftlicher Mitteilungen, 1931.
BARDOLF, Carl von, Der Militär-Maria Theresien-Orden: die
Auszeichnungen im Weltkrieg 1914-1918 / Carl Freiherrn von
Bardolff ; und mit Unterstuetzung des Heerenmuseums in Wien
herausgegeben und... verfasst von Oskar von Hoffmann und
Gustav von Hubka, Wien 1943.
Za vilu piše: Nikola Tominac