Page 19 - Vila Velebita br 23

Basic HTML Version

ČESTIT BOŽIĆ I SRETNU NOVU 2015. GODINU
17
www.vila-velebita.hr
Spomen obilježje
Šimi i Anti Starčeviću
i Franu Kurelcu
u Gospiću
MOTIV I IDEJA;
ZAŠTO I KAKO NAČINITI SPOMENIK
Završeni građevinski radovi
K
ad je autor na poziv udru-
ge „Vila Velebita“ iz Za-
greba još prije desetak
godina izradio volonterski pro-
jekt spomen parka u Karlobagu
ispred crkve sv Karla Borome-
jskog gdje je postavljena statua
svećeniku Šimi Starčeviću, rad
Ivana Golca iz Gospića koji je
tamo pokopan nije ni sanjao da će
izraditi ovaj projekt trojici velika-
na jezikoslovne baštine Hrvatske
a posebno Ličke kulture.
Nakon proučavanja povijesti
obitelji Starčevića te anketirajući
običan puk u Lici pa i šire u Za-
grebu, autor je osobno shvatio sli-
jedeće:
Kada prosječno obrazovanog pa i
više obrazovanog Hrvata dapače
čak i Ličana zapitate tko je Šime
Starčević ili Fran Kurelac vrlo
vjerojatno neće znati odgovoriti
ili će možda reći: “ Da li on (Šime)
ima veze sa Antom Starčevićem?“,
jer za njega su čuli nakon 1991.
g i uvođenja demokracije i više
stranačja u Hrvatsku, ali i za nje-
ga neće znati da je bio ne samo
političar nego i filozof i pjesnik i
dramaturg tj književnik. Za Fra-
na Kurelca inače filologa, pre-
poroditelja i u ondašnje vrijeme
prvog člana JAZU, a sada HAZU
(Hrvatske akademije znanosti i
umjetnosti) možda znaju samo
neki studenti i profesori filozof-
skog fakulteta. To znači da na-
jmanje 90% Hrvata a i Ličana
ne poznaje tu trojicu, ako ne
najvećih, a ono pravih velikana
hrvatske kulturne jezikoslovne
baštine, a da su sva trojica rođeni
Ličani to vrlo rijetki znaju. Liku
i Ličane po vrlo šturom obrascu
Hrvati pa i drugi narodi doživl-
javaju kao jednu zaostalu pokra-
jinu i ljude zaostale ne samo po
imovnom stanju i gospodarstvu
nego i po kulturi, obrazovanju i
znanju. Naravno da znanstvenici i
obrazovani Ličani drugačije misle
i poznaju mnogo toga, ali samo
pojedinci!
Hrvatska regija Lika danas je
zbog prirodnih resursa prepoz-
nata u prvom redu kao turističko
odredište, dok se njezinim kul-