Page 20 - Vila Velebita br 23

Basic HTML Version

Vila Velebita / Br. 23 (115) - Prosinac, 2014.
18
turnim i povijesnim obilježjima
posvećuje nedovoljno pozornosti
i stavlja ih se na marginu svakod-
nevnih događaja. Kada se govori
o kulturnim i znanstvenim as-
pektima toga kraja, prva su aso-
cijacija , Ante Starčević, grad Senj
te prva hrvatska tiskara. Obzirom
na uznapredovale komunikaci-
je i prirodne ljepote kojima ju je
Bog obdario, Lika se prepoznaje
po Plitvicama, Gackoj, Velebi-
tu kao parku prirode i slično a
znaju za Nikolu Teslu, ali da su
se u srcu Like rodila tri velikana
jezične kulture i tri borca za kul-
turu i svijest Hrvatske a time i za
slobodu Hrvatske, a koji mogu
stati uz bok najvećim Europ-
skim političarima, filololozima
i jezikoslovcima, vrlo vrlo malo
Hrvata zna, a Europljanine koji to
znaju možemo nabrojiti na prste
možda jedne ruke!
Predpostavljam da možda u Fran-
cuskoj povijesti i arhivima posto-
ji više detalja o Šimi Starčeviću
nego kod nas Hrvata.
Ovim spomen obilježjem autor
(koji je i sam proijeklom iz Like
i to u radiusu 2-3 km od rod-
nog mjesta i Šime i Ante, i Nikole
Tesle, odlučio je Hrvatima pa i
Europi osvježiti znanje, približi-
ti i prikazati ta tri velikana kroz
spomen obilježja i skulpturu koja
objedinjuje svu trojicu.
U razgovorima sa uglednim lju-
dima grada Gospića došlo se do
zakljućka da je lokacija u Ličkom
Novom neugledna i da spomenik
treba postaviti u centru Gospića.
Na prijedlog gradonačelnika M.
Kolića odabrana je lokacija u
centru grada tj mali park na uglu
ulice dr Franje Tuđmana i ul. 30.
svibnja 1990. Zamisao je odlič-
na jer je to spomen obilježje ve-
likana Ličke i Hrvatske kulture a
spomenik je na taj način uz pučko
učilište i muzej Like, dakle uz kul-
turni centar Gospića. A sam park
obzirom da nije imenovan mogao
bi se prozvati „Park kulture“ i
time postati urbana turistička
destinacija.
Prvotno je autor kao lokaciju
odabrao predgrađe Gospića, malo
ali krasno pitoreksno selo Lički
Novi tri km od centra Gospića a
ispred same crkve sv Antuna Pa-
dovanskog iz više razloga:
prvi razlog
je taj da je Šime u
tom mjestu kao svećenik-župnik