Page 21 - Vila Velebita br 23

Basic HTML Version

ČESTIT BOŽIĆ I SRETNU NOVU 2015. GODINU
19
www.vila-velebita.hr
napisao prvu Hrvatsku gramati-
ku na Hrvatskom štokavsko ika-
vskom nariječju i služio mise u toj
crkvi.
drugi razlog
; proučavajući pov-
jest obitelji Starčević shvatio je
da sigurno ne bi bilo čuvenog
„oca Hrvatske domovine“ Ante
starčevića da nije bilo njegova
strica Šime a oba su rođena samo
par km dalje u Velikom Žitniku
kraj Gospića a nemaju tamo tak-
ovo obilježje.
Treći razlog
je to da je Lički Novi
neutralno mjesto u odnosu na
svu trojicu, a praktično predgrađe
glavnog grada Ličko Senjske žu-
panije Gospića sa starom crkvom
Sv. Antuna Padovanskog pa se
može pridružiti i Fran Kurelac
koji je rođen u Ličkom selu Bru-
vnu 50-ak km južno od Gospića
i tamo nema pravog obilježja.
Lički Novi je predgrađe Gospića
a nekad je bilo glavno kotarsko
mjesto tog dijela Like puno prije
nego je postojao Gospić (to pov-
jesničari znaju)
Ni sam Ante nema pravo i up-
ečatljivo spomen obilježje u Lici
a samo mjesto Veliki Žitnik kod
njegove rodne kuće nije priklad-
no za takovi spomenik.
Umjetničko i arhitektonsko ob-
likovanje spomenika
Ako pogledamo nadnevke rođen-
ja pa i smrti te trojice velikana
vidi se da su oni na neki način su-
„Boj se Boga, čini pravo i
nikog se ne plaši“
„Po jeziku narodi gospoduju,
a kad im ga uzmu - sluguju“
„Tko nije svoj taj je svačiji“
“Bog i Hrvati“
“Vjeru gubi samo onaj koji ju
neima”
Šime Starčević
Fran Kurelac
Ante Starčević