Page 22 - Vila Velebita br 23

Basic HTML Version

Vila Velebita / Br. 23 (115) - Prosinac, 2014.
20
vremnici tj očita je kauzalna veza
a i utjecaj jednog na drugog u
toku njihovog stvaralačkog živo-
ta. Ali prvi po rođenju i angažira-
nosti je bio svećenik Šime koji je
imao ogroman utjecaj na svoga
sinovca Antu pa vjerojatno i na
Kurelca.
Spomenik je u osnovnoj likovnoj
simbolici prikazan kao knjige. Sva
trojica su bila životno vezana na
knjigu. Knjige su kao metafora
prikaz kulture i obrazovanja jed-
nog naroda, a uHrvata prve knjige
nakon Gutemberga u Njemačkoj
su tiskane baš u Ličkoj pokrajini
tj u Senju a neki kažu i Kosinju.
Stoga je autor osmislio masivnu
figuru sve trojice u prirodnoj
veličini koju predvodi svećenik
Šime a sva trojica stoje na im-
itaciji knjige a naslonjeni su na
na naslovnicu druge uspravne
knjige tj oni kao reljefna slika
tvore naslovnicu te druge knjige.
Na stražnjoj strani uspravne kn-
jige su ispisane riječi iz tekstova,
uvoda i biografija. sve trojice sm-
ještenih na tri horizontalna pol-
ja. (predlaže se da se ispiše na 3-4
jezika jer su sva trojica govorila
nekoliko svjetskih jezika a i sve
Slavenske).
Same skulpture su osmislene na
način da Ante drži Zastavu Hr-
vatske, Šime otvorenu knjigu a
Fran zatvorenu prigrljenu knjigu
uz sebe. Sva trojica nisu odvojena
nego spojena u jednu jedinstvenu
skulpturu koju omata Hrvatska
zastava i time simbolizira ujedin-
jenu Hrvatsku kulturu. Bitne kar-
keteristike spomenika su simboli-
ka kroz knjige ali i prepoznatljivi
portreti.
Obzirom da postoje fotosi portre-
ta Ante Starčevića i Frana Kurelca
skulptoru neće biti problem pri-
kaza njih dvojice. No portret Šime
Starčevića ne postoji pa ga je au-
tor sam pomoću svoje mašte os-
mislio da time olakša skulptoru.
U zrnčasto tj. grubo obrađene
ploče kamena Sivca iz Velebita ili
sličnog kamena su urezane sin-
tagme-izreke sve trojice. Njiho-
va je skulptura izdignuta za dvije
stepenice radi monumentalnosti
i osvjetljena ugrađenim podnim
reflektorima. Sama skulptura je tj.
Model spomenika i informa-
tivna knjiga već je uz velik
interes predstavljena u:
ZAGREBU
GOSPIĆU
KARLOBAGU