Page 23 - Vila Velebita br 23

Basic HTML Version

ČESTIT BOŽIĆ I SRETNU NOVU 2015. GODINU
21
www.vila-velebita.hr
…”Kada me je 2012. godine autor ovog projekta zam-
olio da uz crkvu Sv. Ante Padovanskog u Ličkom No-
vom postavimo spomen obilježja Šimi Starčeviću, Anti
Starčeviću i Franu Kurelcu, ne malo sam se iznenadio i
zamislio. Shvatio sam da je ideja odlična i odlučio sam je
kao biskup podržati, jer je svećenik Šime Starčević upra-
vo u toj župi Sv Ante napisao, po narudžbi francuske vlasti
u „Ilirskim provincijama“, prvu gramatiku hrvatskog jezika pisanu hrvat-
skim jezikom. Međutim, imajući u vidu važnost takvog obilježja za cijelu
Liku, pomislio sam da bi bilo još bolje podignuti taj spomenik negdje u
Gospiću jer su sva spomenuta trojica znamenite ličnosti za cijelu Liku pa
zavrjeđuju mjestu u njezinom središtu. U tom smislu napisao sam autoru
pismo podrške za projekt „Trolist ličke kulture“.
Promotrivši taj prijedlog, tadašnji gradonačelnik Milan Kolić predložio
je izvrsno mjesto u glavnoj ulici dr. Franje Tuđmana, u krasnom malom
parku uz Pučko učilište i Muzej Like, što sam mogao samo pozdraviti.
I dalje sa zadovoljstvom podržavam taj projekt i molim se da se on što
prije izgradi i otkrije na zadovoljstvo ličkog puka i cijele kulturne javnosti.
Biskup Mile Bogović
U Gospiću 29. lipnja A.D. MMXIV
plitki reljef tzv bareljef od livene
bronce izrađena i prema crtežu
autora iz projekta i na taj način
predstavlja sliku naslovnice kn-
jige i ugrađena u plitku nišu na
betonskoj podlozi a optočena je
kamenim okvirom-frizom.
Autor je razgovarao sa nekim um-
jetnicima o zamisli i skici. Na os-
novi ponuda i razgovora autor je
odabrao Petra Dolića vrhunskog
mladog umjetnika koji je već ra-
dio likove pape Ivana Pavla i dr
Franje Tuđmana, također u cent-
ru Gospića.
Prijedlog autora i investitora je
da se u društvenom a i pastoral-
nom smislu spomen obilježje ko-
risti polivalentno u razne svrhe,
druženja i događaje, koji pomažu
nacionalnoj kulturi a i vjerskoj
kulturi osvješćivanju našeg Hr-
vatskog katoličkog puka. Mjesto
je idealno za prikaz posjetiocima
u smislu turizma individualno
ili grupno te edukaciju svih škol-
skih naraštaja gdje bi im vodič
mogao ukratko objasniti simboli-
ku i značajnost tih trojice velikana
Hrvatske i Ličke kulture.
Autor je napisao i knjigu o nas-
tanku spomenika a kipar Petar
Dolić je izradio model spomenika
te je i model i knjiga predstavljena
u Karlobagu, Gospiću i Zagrebu
uz prisustvo mnogih građana.
Građevinski radovi su završeni
a skulptura se već izrađuje u
akademiji likovnih umjetnos-
ti u Zagrebu, no treba još dosta
sredstava da se spomenik završi i
otkrije 23. svinja 2015. na dan žu-
panije i rođendanAnte Starčevića.
Za vilu pripremio: Ante Pađen, autor