Page 28 - Vila Velebita br 23

Basic HTML Version

Vila Velebita / Br. 23 (115) - Prosinac, 2014.
26
psihološkim pulsiranjem vlastite
biti unutar odabranog okružja,
odnosno autorski pečat umjet-
nika. Iz jednodimenzionalnog
opažaja linija, pokrenuta maštom,
preoblikuje se u višedimenzion-
alni doživljaj. Linija se ujedno
transformira u tkanu nit, te ob-
likuje željenu formu, povezuje se
sa stvaraocem čineći međusobnu,
snažnu, povezanost. Niti pritom
ostvaruju slobodu i vlastiti sm-
jer kretanja na grafičkoj podlozi.
Prema idejnoj zamisli, to je linija
realizirana, inspirirana prirodom
pomoću „agavinih niti“ kojima
se koriste i časne sestre benedik-
tinke u Hvaru, njegujući tradici-
ju izrade agavine čipke. Priroda
kao izvor inspiracija, oduvijek je
bila bliska umjetnicima. Kao zal-
jubljenika u prirodu uvijek me
oduševljava, ona je moj poticaj
za kreativno istraživanje. Agavine
sam niti posebnom preradom iz-
vadila iz listova agava koje rastu
na kršu mog vrta na otoku Braču.
Obrada lista agave iziskuje mu-
kotrpan rad i strpljenje, a dobive-
na vlakna (niti) odlikuju se tan-
ahnošću i čvrstoćom. Nit agave
postala je tako osnovni organski
element nastalih grafičkih matri-
ca, usvajanjem drugih gradivnih
elemenata, kreirana primjenom
struktura, linija i mrlja koje posta-
ju vidljive u nemiru prepleta, te u
oblikovnim nakupinama.
Iluzija unutar staklenih matrica
potaknuta je linijom i mrljom,
uključenim u lumino igre, čime
se rastaču odnosno dematerijal-
iziraju grafičke refleksije. Izloženi
artefakti realizirani su na stakle-
noj matrici. Trodimenzionalnost
staklene matrice. postignuta je
svjetlom, punom i transparent-
nom podlogom, efektom optičke
iluzije, lumino igre, povezivanjem
slike i prostora. Kolorističke
forme i mrlje u reduciranom
Stvaralačka nit, monotipija na staklu, 100 X 50 cm, 2012.
Zamjenica gradonač. Gospića Marta Grgurić, ravnateljica Vesna
Bunčić, umjenica Valentina Šuljić, autor predgov. Stanko Špoljarić
Uhvaćeni treptaj, monotipija na staklu, 100 X 50 cm, 2012.