Page 38 - Vila Velebita br 23

Basic HTML Version

Vila Velebita / Br. 23 (115) - Prosinac, 2014.
36
LIČKI OJKAN
UZ TAMBURICU
Č
lanovi muške pjevačke
skupine Zavičajnog kluba
ličana „Gacka“ Bizovac
obilježili su svoj jubilarni nas-
tup. U subotu 27. 09. 2014. Ostat
će upisan kao dan jubilarnog 50.
nastupa Zavičajnog kluba ličana
„Gacka“ Bizovac i muške pjevačke
skupine. Naime, toga dana ima-
li su svoj nastup na smotri folk-
lora – „14. čepinski suncokreti“
u Čepinu, prigradskom naselju
grada Osijeka. Koliko važnost su
imali članovi kada us nastupali
uz gradska kulturno umjetnička
društva kao Valpovo, Orahovica,
Varaždin, Beli Manastir, te Đako-
vo. I ovdje su pjesmom i setanim
kolom dočarali Liku i pokazali
dio svog repertoara. Nakon ovog
50. Nastupa sjetimo se kako je
sve započelo i gdje su sve nastu-
pali da bi pokazali da i u Slavoniji
Lika nije zaboravljena i ponosno
izvodili svoj program.
Počelo je davne 07. Veljače 2009.
Godine na 7. Ličkoj noći koju
članovi Zavičajnog kluba ličana
„Gacka“ Bizovac sami organizira-
ju, tada na Bizovačkim toplicama.
Skupili su se članovi i zapjevali
onako iz srca kako su znali. Odore
ili nošnje još nisu imali, ali su imali
želju da zapjevaju, te su oduševili
prisutne. Prvi pravi ozbiljniji na-
stup imali su onaj drugi 28. 06.
2009. na „Ljetu valpovačkom“ u
gradu Valpovu. Tada su prvi puta
nastupili u nošnji iz posudionice
iz Zagreba. Još i sada pamtim oz-
biljna lica muških članova i čan-
ica KUD-a „Cret“ koji su jedva
čekali da izađu na nastup, a bilo
je miožda malo i treme. Članovi
muške pjevačke skupine, kada su
organizatori tražili, na smotrama
folklora da se izvodi Lika redo-
vito su nastupali sa članicama i
članovima KUD-a „Cret“ mjesta
u općini Bizovac koje su izradili
također ličku nošnju i na taj način
uljepšali program. U blagajni
se tada „zateklo“ nošto navaca
pa se pristupilo izradi ličke nar-
odne nošnje za muške članove.
Nošnja se sastoji od ličke kape,
bijele košulje dugih rukava, od
crvenog ili crnog lajbaka ili bušta
bez rukava naravno u boji prema
ličkoj kapi, te crnog ćemera sa
crvenim obrubom koji je od tks-
tila, imaju crne „lače“ za po zimi
i bijele za ljeto, ali ove manje ko-