Page 43 - Vila Velebita br 23

Basic HTML Version

ČESTIT BOŽIĆ I SRETNU NOVU 2015. GODINU
37
www.vila-velebita.hr
riste. Na nogama imaju vunene
čarape ili „čerape“ i coklje već po
boji odakle su porijeklom. Ako
su iz Gacke doline te su svjetlije,
ako su oko Kose i Perušića onda
su tamnije, imaju i kožom pletene
opanke. Tvorac ovakve odore je
krojač i sam član skupine Jerko
Brkić. Izradio je 15 odora. Ma-
terijal za nošnju teško je nabaviti,
te je kupljena u Bosni. Nakon iz-
rade nošnje prvi nastup u njoj bio
je 13. 09. 2009. Godine na „Etno
susretima“ u Bilju kod Osijeka.
Kako li su samo članovi ponosno
nastupali tada i sve je moralo biti
na svom mjestu na odori, aruke
kod nastupa na ćemeru. Potom
te 2009. Godine slijede nastupi
na smotrama u Gradištu kod Žu-
panje, u Valpovačkoj Satnici, na
misi zahvalnici u Cretu u crkvi Sv.
Antuna kada se redovito poslije
mise (ili maše) zaigra ličko kolo
ispred crkve, na bizovačkom sa-
jmu koji je organizirala općina., te
na stipanju u Habjanovcima, selu
općine Bizovac. Počele su stizati i
diplome te zahvalnice za nastupe
koje su stavljne na zid u prostoriji
kluba ličana koju su članovi dobili
od općine, a sami je uredili 2008.
Godine. Do tada su se okupljali u
prostoriji Matice umirovljenika i
staroj školi u Bizovcu.
2010. godine bili su nastupi na
8. Ličkoj večeri 13. Veljače te na
manifestaciji „Lijepa moja Šok-
acijo“u Bizovcu 15. Travnja kada
su uoči nastupa snimljni sa svo-
jom pjesnom ispred škole za
Slavonsku televiziju za emisiju
„Poticaj“.
U 2011. godini bilo je bezbroj na-
stupa i tu godinu možemo istaći
kao najplodniju za Klub ličana
te ćemo samo nabrojati mjesta
gdje su izvodili ličko kolo, đikac
i ličku pjesnu. Nastupali su na: 9.
Ličkoj noći u Bizovcu, u Baran-
jskom Petrovom Selu, Donjim
Andrijevcima, u svatovima kod
svog člana Mile Pocrnića, za dan
grada Belišća, na 1. Smotri folk-
lora u Cretu gdje je postavljena
u školi i etno izložba sa tridese-
tak eksponata porijeklom i Like,
na predstavljanju knjige biskupa
Mile Bogovića u Našicama kada
su se srdačno upoznali sa našim
biskupom, na smotri uoči Duho-
va u Gorjanima kod Đakova kada
su na smotri bili i gosti iz Brinja.
Naši brinjaci srdačno su popratili
nastup muške pjevačke skupine
„Gacka“ i zajedno zapjevali kad
je završio program. Iste godine
bili su nastupi na „Ljetu val-
povačkom“ u Valpovu, a od 04. –
08. 08. Išlo se na more na nastupe
u Vir i Debeljak kod Zadra, bili
su članovi na smotri u Bocanjevi-
cama kod Valpova, na pjesničkoj
večeri amatera u organizaciji „Hr-
vatske stranke prava“ u Bizovcu,
na misi zahvalnici u Cretu, u Val-
povačkoj Satnici, na susretu tj.
Smotri pjevačkih skupina u Star-
om Topolju kod Andrijevaca, te
na manifestaciji „Božić u Cretu“.