Page 45 - Vila Velebita br 23

Basic HTML Version

ČESTIT BOŽIĆ I SRETNU NOVU 2015. GODINU
39
www.vila-velebita.hr
UMJETNOST LIKE
PRIKAZ LIKOVNOG STVARALAŠTVA U LICI OD 1880.
god. DO DANAS
D
osezi umjetničkog st-
varalaštva, u prošlosti i
danas, pojedinih hrvat-
skih krajeva često nisu adekvatno
obrađeni kroz isticanje određenja
zemljopisne i duhovne datosti već
kroz analizu pojedinačnih opusa,
odnosno traženja povezanosti
umjetnika na razini stila i poet-
ika. Stoga je hvale vrijedan pro-
jekt „Umjetnost Like“
pokrenut na inicijativu
Željka Radoševića, zal-
jubljenika u svoju Liku,
čovjeka strukom veza-
nim za područja zna-
nosti, no entuzijasta i
poznavatelja povijesti i
umjetnosti ovog pros-
tora Hrvatske. Udruga
„Vila Velebita“, koje je
Radošević aktualni pot-
predsjednik, stala je iza
ove zamisli pa su pa
su započete pripreme
za samu knjigu. Sam
gospodin
Radošević
angažirao se na više
načina u svim fazama
projekta, dakako ostav-
ljajući struci potpunu
samostalnost u obradi
materijala. Autori monografije
„Umjetnost Like“ (zasad je to rad-
ni naziv koje može, a i ne mora
biti promijenjen) su pov.umjet-
nosti i likovni kritičar Stanko
Špoljarić, dugogodišnji kustos
Umjetničkog paviljona u Za-
grebu i Vesna Bunčić, ravnatelji-
ca Muzeja Like u Gospiću, koja
već godinama uspješno vodi ovu
značajnu instituciju.
Radovi na ovoj, za kulturu Like
važnoj knjizi, došli su u završnu
fazu, a mogu se podijeliti na
više segmenata, Prvo je treba-
lo vidjeti koji sve slikari i kipari
„konkuriraju“ za mjesto u knjizi,
a kasnije iz toga popisa, odnos-
no na osnovi umjetničke razine
ostvarenja pojedinaca odabra-
KOVAČEVIĆ FERDO - POVODANJ