Page 46 - Vila Velebita br 23

Basic HTML Version

Vila Velebita / Br. 23 (115) - Prosinac, 2014.
40
ti djela koja će ih najbolje prez-
entirati. Dakako jednostavan je
to zadatak dok se radi o autorima
koji su ostavili upečatljiv trag u
hrvatskoj umjetnosti, ili danas na
likovnoj sceni privlače izrazitom
osobnošću izraza. Stvari postaju
složenije pri odabiru djela slikara
i kipara solidnog prosjeka, kojima
se, pa i kod većine, ne može poreći
određen vid autentičnosti. No u
svakom slučaju kriterij pri odab-
iru bila je kvaliteta, jer se mon-
ografija o umjetnosti Like nikako
ne može svesti na navođenje sviju
koji se tek povremeno, na pozi-
tivnoj hobističkoj razini prihvate
kista ili dlijeta. Možda će takovim
stavom poneko biti i nezadovol-
jan no knjiga mora imati i svoju
mjeru reprezentativnog. Ali i pri
takovoj „strogosti“ u knjizi će biti
predstavljeno osamdesetak um-
jetnika, različitih generacija i poe-
tika, s vremenskim rasponom od
posljednjih desetljeća devetnaes-
tog stoljeća do danas. Razuml-
jivo umjetnici nisu zastupljeni s
istim brojem reprodukcija, broj
ovisi o njihovom umjetničkom
značenju, tako da ih neki ima-
ju i blizu deset, a neki jednu ili
dvije, svoj znak u likovnom živo-
tu Like. Nakon uvida i pomnog
odabira djela vrstan majstor fo-
tografije Goran Vranić snimio je
preko 250 djela koja će (najvećim
brojem) biti reproducirana u
konačnoj verziji knjige. Slike i
skulpture snimane su u Muzeju
Like u Gospiću, Modernoj galeri-
ji u Zagrebu, Kabinetu grafike
HAZU u Zagrebu, te u privatnim
zbirkama i kod samih umjetnika.
U odabiru autora branila se širi-
na u prihvaćanju njihovih veza s
Likom. Od podrijetla, rođenja ili
tek dolazaka u Liku obilježenih u
tom periodu jakim kreativnim sil-
nicama. Primjerice M.Kraljević,
E.Kovačević rođeni su u Gospiću
no životni puti su ih odveli na
druge strane,N.Mašić,S.Aralica
rođeni u Otočcu ili njegovoj bliz-
ini stvarali su u Lici, ali i drugim
krajevima, a S.Golac i danas u
svom Gospiću predan punom st-
varalačkom zanosu. M.Uzelac,A.
Starčević ličkog su podrijetla i
nisu je zaboravljali, ali su i više-
godišnji gosti S.Gvozdić, J.Baica
zavoljeli Liku i dali svoj umjet-
nički obol. Navođenje ostalih
umjetnika predaleko bi nas odve-
lo, ali i ovaj maleni uzorak govori
o vrijednosnoj strukturi koncep-
ta knjige.Posebna pažnja dana je
motivima veduta i krajolika Like,
odnosno uprizorenjima, danas
pomalo zaboravljenih tradicion-
alnih formi svakodnevnog ili
blagdanskog života.
Knjiga je podijeljena na neko-
liko poglavlja kojima se grupiraju
MAŠIĆ NIKOLA - LIČANIN