Page 5 - Vila Velebita br 23

Basic HTML Version

ČESTIT BOŽIĆ I SRETNU NOVU 2015. GODINU
3
www.vila-velebita.hr
Vila: Gospodine Marković, vi ste
jedan od onih ličana koji su otišli
u Zagreb i uspjeli. Gdje i što radite?
Marković: Ban tours je turistička
tvrtka osnovana 1994. godine.
Trenutno zapošljava 40 visokoo-
brazovanih turističkih stručnjaka
posebno educiranih za pojedine
produkte i usluge iz svoje ponude.
Vila: Jeste li u nečemu specifični i
prepoznatljivi na tržištu?
Marković: Tržišni smo lid-
eri u organizaciji sportskih i
poslovnih putovanja. Službena
smo agencija GNK Dinamo, Hr-
vatskog nogometnog saveza i KK
Cedevita. Ban tours je specijal-
iziran za organizaciju poslovnih
putovanja, seminara, kongresa,
team buildinga i ugovorni je kli-
jent brojnih tvrtki u Hrvatskoj
poput INE, Atlantic grupe, Hr-
vatske lutrije, Hrvatske Radio tel-
evizije City Exa, Vipneta, Crosca,
Agencije za mobilnost i programe
Europske unije, Karlovačke tiska-
re Lana...
Vila: To su poslovi sa nazovi-
mo „velikim igračim“, što nudite
običnim ljudima?
Marković: Uz prepoznata sport-
ska putovanja Ban tours organ-
izira ljetovanja, zimovanja, gastro
i eno ture u Hrvatskoj i inozem-
stvu, kao i luksuzna krstarenja
Jadranom. Ban tours je posebno
ponosan na vlastitu flotu Du-
four jedrilica smještene u svojoj
charter bazi u marini Frapa u
Rogoznici. Vodeću poziciju Ban
tours također drži u organizaciji
sportskih putovanja, prepoznat
kao takav na konferenciji ISTAA
(međunarodna udruga sportskih
turističkih agencija) u Budimpeš-
ti 17.11.2014. direktor razvoja u
BT Pavle Marković izabran je u
Upravni odbor ISTAA-e.
Vila: Velike i vrijedni uspjesi. Tko
je u vlasničkoj strukturi BT?
Marković: Ban tours je tvrtka 100
% vlasništvu obitelji Marković
a u proteklih 20 godina bilježi-
mo stalni rast prihoda i broja
zaposlenika, pa premda osim žel-
jka Markovića u tvrtci rade i su-
pruga Suzana i sin Pavle na ruk-
ovodećim funkcijama , kao i kćer
Nika i sin Bruno, veličina tvrtke
i obujam poslova namentnuli
su potrebu za restrukturiranjem
i novim modelom upravljanja.
Promjene koje slijede prven-
stveno se odnose na poboljšanje
poslovnih procesa, optimalizaciju
troškova te akviriranje stručnih
Bantours je pouzdan i fleksibilan hrvatski turoperator aktivan na receptivnom i emitivnom tržištu. Srednje velika
putnička tvrtka, osnovana 1994. sa stabilnim rastom (nagrađeni Gazela od 2007.). Tim od 40 visokoobrazovanih
stručnjaka, višejezičnih kompetencija, temeljitog poznavanja struke. Više od 30.000 zadovoljnih putnika godišnje.
Za individualne putnike i grupe organiziraju u Hrvatskoj i inozemstvu: hotelski smještaj, gastro, kulturna, sportska
putovanja, aktivni odmor, jedrenje, luksuzna krstarenja, vlastiti yacht charter / Dufour dealership. Tržišni lider u
organizaciji sportskih putovanja (nogomet, rukomet) i sportskih mega događaja (svjetska i europska natjecanja.
Specijalist za prodaju skijaške regije Kronplatz/ Plan de Corones na hrvatskom tržištu.