Page 50 - Vila Velebita br 23

Basic HTML Version

Vila Velebita / Br. 23 (115) - Prosinac, 2014.
44
moli, maestro Mavrinac je istak-
nuo kako je glas Božji dar”. In-
strumente je čovjek izumio, a glas
smo dobili do Boga. Kada pjeva-
mo osjećamo se bliže Stvoritelju.”,
poručio je voditelj zbora. Dodao
je kako uz duhovne, pjevaju i
popularne skladbe na hrvatskom,
engleskom, latinskom. Također,
uz pomoć jednog člana zbora koji
je Grk, prepjevali su pjesmu Ivice
Šerfezija “Vrati mi srce” koja je u
originalu grčka pjesma. “Na taj
način pomažemo u popularizaciji
hrvatskoj jezika jer su na tu izved-
bu došli mnogi Grci da čuju kako
njihova pjesma zvuči na hrvat-
skom jeziku.”
Osvrćući se na veliki val mi-
gracije koji se dogodio nedavno
iz Hrvatske u Kanadu, Mavrinac
poručuje kako se pravi uzrok
globalne ekonomske krize ne na-
lazi u nedostatku novaca, nego
nedostatku duhovnosti. Nedosta-
je strpljivosti i svi žele preko noći
uspjeti, istaknuo je dodajući kako
mnogi dolaze u Kanadu, ali se i
vraćaju.. U sklopu svoje sedmod-
nevne turneje zbor je gostovao u
Varaždinu , Zagrebu, Voloskom ,
Opatiji, Šibeniku i Zadru.
Edward Mavrinac voditelj je
“Kanadskog Hrvatskog pjevačkog
društva” iz Toronta, koje izvodi
repertoar sastavljen od klasičnih,
narodnih, duhovnih i popularnih
pjesama. Prilikom turneje po Hr-
vatskoj i gostovanja u Zagrebu
gdje je zbor izveo koncert u Kat-
edrali imali smo priliku dozna-
ti sve o tom jedinstvenom pje-
vačkom skupu.
Edward Mavrinac je rođen kao
Hrvat treće generacije u Kanadi.
Diplomirao je glazbu i pedagogi-
ju na Sveučilištu u Torontu u ko-
jem vodi privatnu glazbenu školu
„Music is Magic“. Radio je i kao
glazbeni savjetnik za grad Ham-
ilton i nadgledao glazbeno obra-
zovanje u šezdesetak škola. Zad-
njih tridesetak godina aktivno
sudjeluje u kulturnom životu hr-
vatske zajednice južnog Ontarija.
Osnovao je mnoge kulturne udru-
ge i bio voditelj raznih programa.
Producirao je prvu izvedbu opere
„Nikola Šubić Zrinski“ u Kana-
di, za opernu kuću “Opera Mis-
sissauga“. Također je sudjelovao
u snimanju TV dokumentarnog
filma o hrvatskim useljenicima
u Kanadu dvadesetih godina kao
koproducent. Zanimljiva crtica iz
njegovog života je davanje satova
iz hrvatskog jezika g. Grahamu
Greenu, prvom kanadskom ve-
leposlaniku za Hrvatsku. Godine
1992. dobio je prestižnu kanadsku
nagradu za doprinos multikultur-
alizmu i životu hrvatske zajednice
u Kanadi.
Interview:
W: Zbor je po svojoj strukturi
mješovit. Tko su sve članovi zbora?
Članovi su različiti ljudi od ko-
jih su neki rođeni u Hrvatskoj ali
su došli svojevremeno u Kanadu