Page 51 - Vila Velebita br 23

Basic HTML Version

ČESTIT BOŽIĆ I SRETNU NOVU 2015. GODINU
45
www.vila-velebita.hr
i tamo žive već nekih četrde-
set, pedeset godina. Ima članova
koji su rođeni u Kanadi, a čiji su
roditelji doselili nakon drugog sv-
jetskog rata. Moj djed je iz Like,
rođen Krznarić iz Krišpolja a
došao je u Kanadu 1920. godine,
a moj otac Mavrinec 1926. go-
dine. Uskoro će moja obitelj biti
već 100 godina u Kanadi i ja sam
treća generacija Hrvata. Na ovoj
turneji u Hrvatskoj su i moj nećak
i pranećak koji su posjetili groblje
u Cerniku. To je bio jako dirl-
jiv trenutak jer su posjetili svoje
pokojne prapradjedove.
Imamo članove zbora koji su Hr-
vati rođeni u Kanadi i ne govore
hrvatski, ali imamo i članove koji
posebno vole hrvatsku glazbu, a
nisu Hrvati. Imamo jednog Ukra-
jinca i Grka, a u novoj sezoni na
jesen dobiti ćemo jednog Talijana
i još jednog Ukrajinca. Mi u naš
zbor primamo svakoga tko voli
pjevati, a cilj je da sačuvamo naše
stare hrvatske pjesme.
W: Kako članovi koji nemaju hr-
vatske korijene prihvaćaju hrvats-
ku pjesmu?
Odlično prihvaćaju hrvatske
pjesme, a što se tiče samog jezika
tu je bitno stalno ponavljanje pje-
sama gdje se dosta radi i na fonet-
ici. Radimo razne vježbe, a s moje
strane kao dirigenta bitno je da ne
dozvoljavam da se pjevaju pjesme
čije riječi netko ne razumije. Svi
moraju znati što i o čemu pjevaju.
Tako da malo pomalo ljudi u zbo-
ru koji ne govore hrvatski počinju
polako savladavati naš jezik. Naš
član „Grk“ progovorio je hrvatski
jezik, nevjerojatno.
W: Kao pjevački zbor sigurno
dolazite u susret i s različitim pje-
vačkim skupinama. Možete li us-
porediti hrvatske narodne napjeve
s pjesmama drugih naroda?
Ja sam glazbeno obrazovan,
diplomirao sam glazbu, završio
sam pedagoški fakultet i imam
završene tri godine teologije, jer
sam bio u sjemeništu. Mislim
time reći da je glazba naprosto
glazba. Sve su pjesme lijepe same
po sebi. Mi u zboru uživamo i
kada pjevamo grčke pjesme, jer
nas je naš član naučio neke grčke
narodne pjesme s kojima smo im-
ali poseban uspjeh na gostovanju
po Kanadi. No, hrvatska glazba
je posebna, to je jedan poseban
melos. Svi članovi zbora koji i
nisu Hrvati posebno vole hrvat-
sku pjesmu. Ima nešto kod nas
što dirne srce iako nisi Hrvat. Mi
se Hrvati naravno posebno emo-
cionalno osjećamo kada zapje-
vamo našu pjesmu . Konkretno,
pri nastupu na svetoj misi u za-
grebačkoj Katedrali mnogi člano-