Page 52 - Vila Velebita br 23

Basic HTML Version

Vila Velebita / Br. 23 (115) - Prosinac, 2014.
46
vi zbora su plakali dok su pjevali
pjesmu „Zdravo djevo, kraljice
Hrvata“.
W: Vrlo ste uspješan i glazbeni
pedagog. Da li kao voditelj sam
birate repertoar pjesama ili i zbor
ima upliv u odabir pjesama?
Ja sam izabirem pjesme, a konk-
retno u ovom slučaju na ovoj
turneji birao sam repertoar zato
što smo mi mladi zbor, svega smo
16 mjeseci zajedno. Ja radim sve
obrade za njih, jer znam koje su
glasovne mogućnosti svakog čla-
na zbora. Meni ne bi bilo drago
kao glazbeniku kada bi zbor pje-
vao nešto što je preteško za njih.
Tako nešto ne bi zvučalo dobro
niti za publiku niti za pjevače.
Zato volim biti potpuno siguran
da su pjesme koje izvode i pjev-
aju članovi našeg zbora dobre za
njihove pjevačke raspone i da su
potpuno „komotni“ kada nastu-
paju. Zbog svega mislim da je to
razlog našeg velikog uspjeha, jer
smo jako uvježbani. Nema niti
jedne pjesme u kojoj bi mi mo-
gli pogriješiti. Imamo puno ljudi
iz Međimurja, Dalmacije, Like,
Slavnije tako da na svakom kon-
certu, bez obzira gdje nastupamo,
ja biram pjesme iz svih hrvatskih
krajeva. Na našem prvom kon-
certu izvodili smo dalmatinske
pjesme, a na drugom koncertu,
koji je bio ovog proljeća, pjeva-
li smo slavonske. Napravio sam
jedan repertoar, splet od dvadeset
minuta obrade slavonskih pje-
sama. Ove jeseni pjevati ćemo
međimurske pjesme, a već imamo
u planu da se iduće godine posve-
timo hrvatskim otocima, jer je u
Hrvatskoj u svakom njenom dije-
lu različita glazba.
W: Prilagođavate li repertoar pri-
godama i koncertima ili imate
stalni set pjesama koje izvodite?
Najopasnije za pjevačko društvo,
po mom mišljenju, jest ako stalno
ponavljaju iste pjesme. Mi uvijek
vježbamo nešto od starog reper-
toara da ne bi zaboravilo, ali uvi-
jek učimo nešto novo. Jedan dio
probe se posvećuje ponavljanju
što je ujedno i zabavno, a jedan
dio mora biti izazov u kojem se
uči nešto novo. Naš zbor ima već
48 pjesama u repertoaru za izved-
be što je vrlo bogati izbor pjesama
s obzirom na period postojanja
ovog zbora.
W: Gdje još sve planirate nastupe,
osim u Kanadi i Hrvatskoj?
U Kanadi smo nastupali u če-
tiri grada i ovdje na turneji u
Hrvatskoj. Namjeravamo kroz
određeno vrijeme ići u Italiju i u
Austriju, ako uspijemo sve organ-
izirati, jer ovakve turneje iziskuju
velika financijska ulaganja. Imali
smo već preko devet koncerata u
Kanadi gdje nas je slušalo i gleda-
lo preko dvije tisuće ljudi koji su
platili ulaznice za taj koncert. Taj
novac nam je omogućio da na-