Page 54 - Vila Velebita br 23

Basic HTML Version

Vila Velebita / Br. 23 (115) - Prosinac, 2014.
48
Spomen posjet Karlobagu
17.svibnja 2014.
D
ragi svi, još nešto malo
dana i bit će kraj godine.
Zato je sada pravi trenu-
tak da se prisjetimo nečeg lijepog
- lijepog i sadržajnog izleta u
Karlobag. Ali ne samo Karlobag,
već je usputno organizirano puno
toga.
A, počeli smo sa zaustavljanjem
u Brinju, poznatom mjestu od
davnih dana. Tamo smo pos-
jetili frankopanski grad Sokolac
iz 15.-tog stoljeća s prekrasnim
muzejskim postavom. I važno je
napomenuti da nikada nije pao
u ruke turskih osvajača. Dvade-
setak metara niže od Sokolca,
u centru Brinja, sa zanimanjem
smo pogledali Zbirku narodnoga
blaga koja predstavlja kulturno
dobro Lijepe naše, a Zbirka je
djelo Zavičajnog kluba Brinjaka
„Sokolac“ iz Zagreba. Mještani
i odseljeni iz Brinjskog kraja s
velikim srcem su darovali svoje
predmete, pa se sada posjetitel-
ji tu osjećaju kao da su se vratili
u prošlost, a ovdje su eksponati
sačuvani za budućnost.
Tridesetak
kilometara
dalje,
zaustavljamo se u Otočcu. Na
poznatoj Baščanskoj ploči iz
1100. godine, prvi put se spomin-